LPG

MIKÄ ON LPG?

LPG-terapia on Ranskassa 1986 kehitetty hierontamenetelmä, jossa kudoksia muokataan motorisoitujen rullien ja alipaineen (imun) avulla. LPG laite valmistettiin alun perin palovamma-arpien hoitoon. Nykyään maailmalla suoritetaan päivittäin yli 100 000 hoitokertaa urheilun, terapian, kauneuden ja hyvinvoinnin alueella. Cellu M6 Keymodule 2i tarjoaa käyttäjälleen useita eri hoito-ohjelmia erityyppisiin hoitoaiheisiin. Laitteen toimintatapaa voidaan säädellä rullien pyörimissuunnan, pyörimisnopeuden, imutehon ja tauotusten suhteen. Valittavissa on 14 erilaista hoitopäätä. LPG:tä käyttävät niin ”Matti- ja Maija Meikäläiset” kuin elokuvatähdet ja huippu-urheilijatkin yli 95 maassa. Laitteita on myyty maailmanlaajuisesti yli 37 000 kpl, joista Suomeen hieman yli 100 kpl. LPG on turvallinen ja luonnonmukainen mekaaniseen vaikutustapaan perustuva hoitotekniikka, jolla vaikutetaan pehmytkudoksiin, aineenvaihduntaan, hormonitoimintaan ja hermostoon. LPG:n vaikutuksesta on hyvien käytännön kokemusten lisäksi myös tieteellistä näyttöä.

HOIDON TOTEUTUS

 

Katso youtube video LPG-hoidosta

Hoidossa voidaan käyttää erityistä LPG-hoitoon tarkoitettua hoitopukua, jonka läpi annettuna hoito tuntuu tavallisesti miellyttävämmältä kuin paljaalle iholle toteutettuna. Jälkimmäisessä tapauksessa hoitoaika on lyhyempi. Tyypillinen kokovartalohoidossa käytettävä hoitoaika on noin 50 minuuttia ja puolihoidossa noin 25 minuuttia, arpien hoidossa vain muutamia minuutteja. Hoito tuntuu yleensä rentouttavalta. Mikäli jokin kohta on arka, voidaan imutehoa vähentää tai ohjelmaa muuttaa.

 

LPG:N HOITOALUEITA

LPG Urheilussa

LPG on jo pitkään ollut huippu-urheilijoiden käytössä erityisesti Ranskassa, jossa laitteita on n. 10 000 kpl. LPG-hoidossa yhdistyy pehmytkudoksia muokkaava ja turvotusta vähentävä vaikutus, jonka vuoksi LPG sopii hyvin esim. kovan harjoittelujakson yhteyteen kun lihakset tuntuvat ”tukkoisilta” ja palautumisen kanssa on ongelmia. Maitohapon poistumisen on todettu lisääntyvän LPG-hoidon ansiosta 30 %. LPG ehkäisee viivästynyttä harjoittelun jälkeistä lihaskipua (DOMS), nopeuttaa urheiluvammoista parantumista ja tukee vaurioituneen kudoksen rakentumista mahdollisimman toiminnalliseksi.

Monien urheilijoiden tavoin, taitoluistelija Kiira Korpi käyttää LPG:tä harjoittelun tukena. (Kiira Korven luvalla)

Muutokset reiden ympärysmitassa eksentrisen harjoituksen jälkeen (2 pv) hoidetulla ja hoitamattomalla puolella: Oikea pylväs osoittaa reiden ympärysmitan lisääntyneen hoitamattomalla puolella 7 mm, harjoitusta seuranneen turvotuksen vuoksi. LPG-hoitoa saaneen reiden osalta reiden ympärysmitta pieneni 1 mm harjoitusta edeltävästä tilanteesta. (*p<0.01)

LPG-hoidon käyttöalueet urheilussa:

 • Vammojen ennaltaehkäisy (lihaskireyksien vähentäminen)
 • Kilpailuun valmistava hoito (relaksaatio tai ärsytys)
 • Suorituskyvyn optimointi (voima, liikkuvuus, tekniikka)
 • Urheiluvammojen hoito
 • Palautumisen tukitoimi

Hieronta vai LPG?

LPG poikkeaa hieronnasta jonkin verran ja ymmärrettävästi urheilijan saattaa olla vaikea tietää koska kannattaisi hakeutua hieronnan sijaan LPG-hoitoon. LPG muokkaa pinnallista faskiaa tehokkaasti ja tämän vuoksi soveltuu loistavasti tilanteisiin, joissa lihakset ovat kauttaaltaan kireät. Sidekudoksiset rakenteet, kuten alaselkä (thoracolumbaarinen fascia), yläniska (trapeziuksen yläosa), reiden ulkosivu (tractus iliotibialis) ja pohkeen alaosa (fascia cruris) ovat anatomisia esimerkkejä hyvistä LPG:n käyttöalueista. Sidekudoksen jatkumon vuoksi LPG soveltuu myös syvemmällä olevien kireyksien hoitoon, mutta tällöin optimaalisen tuloksen saamiseksi mukaan on tarpeellista liittää myös syvä pehmytkudoskäsittely muilla keinoilla, kuten hieronnalla. Tarvittava kivuton liikkuvuus voitaisiin ehkä saavuttaa lisäämällä hoitotehoja, kestoa ja lukumäärää, mutta ajan myötä aggressiivinen hoito alkaisi vaikuttamaan negatiivisesti voimantuottoon ja stabiliteettiin. Sopivalla annostuksella toteutettuna LPG:n välitön vaikutus voimantuottoon on hyvin usein (lievästi) positiivinen, kun hieronnalla tällaista vaikutusta ei yleensä ole. Toisin kuin hieronta, LPG poistaa turvotusta, jonka vuoksi LPG:tä kannattaa hyödyntää kireyksien hoidon lisäksi myös harjoittelusta palautumisen nopeuttamiseksi, esim. kovan harjoittelujakson yhteydessä. LPG sopii loistavasti yhdeksi lihashuoltomenetelmäksi tapauksesta riippuen sellaisenaan tai muiden käsittelytekniikoiden, kuten hieronnan yhteyteen. Lihaskireyksien hoidossa LPG:n tai muun pehmytkudoskäsittelyn vaikutukset ovat harvoin pitkäkestoisia, ellei ongelmaa aiheuttavaan tekijään puututa. Tällaisia syitä ovat mm. staattinen lihastyö tai syvien lihasten heikko toiminta, jolloin pinnalliset lihakset yliaktivoituvat ja kiristyvät.

LPG Terapeuttiset sovellukset

Terapeuttisten LPG-hoitojen käyttöalueina ovat mm. ylirasituksesta, loukkaantumisesta tai leikkauksesta johtuvat akuutit tai kroonistuneet pehmytkudosvammat, joiden hoidossa LPG:tä voidaan käyttää yksinään tai yhdistettynä esim. manuaaliseen terapiaan. LPG-hoito vähentää turvotusta, kipua ja lihaskireyksiä, mikä luo paremmat olosuhteet esim. leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa suoritetulle nivelten mobilisaatiolle ja liikeharjoittelulle. Turvotuksen vähennyttyä myös aineenvaihdunta tehostuu, jolloin solut saavat mm. happea ja ravintoaineita, joita uuden kudoksen rakentumisessa tarvitaan.

Soluvälitilan pieneneminen verinahassa osoittaa tehostunutta imunestekiertoa

Vaurioituneeseen kudokseen on myöhemmin taipumus muodostua arpea ja kiinnikkeitä haitaten aineenvaihduntaa, imunestekiertoa ja kudosten vapaata liikkumista toisiinsa nähden. Tällöin myös hermokudosärsytys ja huonon kudoksen rakentuminen lisääntyy. Kutistunut, paksuuntunut ja huonosti liikkuva lihaskalvo (myofaskia) heikentää lihasvoimaa, altistaa rajoitteille nivel-liikkuvuudessa ja heikentää proprioseptiikkaa (liike- ja asentotuntoa). LPG lisää sidekudoksen joustavuutta ja tehoaa myös vuosikausia vaivanneisiin arpiin. LPG on yksi fysioterapian hoitomenetelmistä ja kuuluu näin ollen KELA-korvauksen piiriin.

Terapeuttisten LPG-hoitojen käyttöaiheita:

 • Pehmytkudosvammat (revähdykset, krampit, nyrjähdykset, ylirasitusvammat, iskuvammat)
 • Verenkiertohäiriöt
 • Turvotusongelmat
 • Palovammat
 • Iho-ongelmat (esim. psoriasis)
 • Rasvaimua ennen ja jälkeen
 • Leikkausten jälkihoito
 • Vanhat arvet
 • Lihaskireys
 • Stressi, uniongelmat
 • Fibromyalgia

LPG Kauneudenhoidossa

Esteettisten LPG hoitojen hoitotavoitteita ovat:

 • Rasvan poistuminen rasvasolusta
 • Selluliitin tasoittuminen ja ennaltaehkäisy
 • Turvotuksen vähentyminen
 • Vartalon muotojen palautuminen (lihasten piirteiden korostuminen)
 • Löysän ihon kiinteytyminen ja ennaltaehkäisy
 • Ryppyjen ja juonteiden tasoittuminen ja ennaltaehkäisy
 • Ihon kirkastuminen

Myös LPG:n esteettisiä hoitoja tutkitaan. Tässä tutkimuksessa hoitoa toteutettu 30:lle 2 x viikossa 2 kk:n ajan (kuvat: viikko 0, 4, 8, 32). Seurantajakso 2 hoitokertaa/kk 6kk:n ajan. Mittarit: 20 MHz ultraääni, ympärysmitat, ihopoimumittaukset, standardisoidut valokuvat, ihosta otetut jäljet ja kyselylomake. Tulokset osoittautuivat positiivisiksi sekä määrällisillä että laadullisilla mittareilla mitattuna.

Vaikutusmekanismit:

Videolla Hamstring -lihaksen hoitoa ultraäänellä kuvattuna.

Tutkimuksissa on havaittu, että hoito Cellu M 6 Keymodulella (erityisesti Roll`in muoto, jossa rullat pyörivät sisäänpäin) stimuloi neurohormonien kautta rasvasolun pinnassa olevia β-reseptoreita, joiden aktivoituessa rasvan poistuminen rasvasolusta lisääntyy (alfareseptorit osallistuvat rasvan kulkeutumiseen rasvasolun sisään). Beetareseptorit ovat laiskoja luovuttamaan rasvaa mm. pakaran ja reisien alueella, eli tyypillisillä selluliittialueilla.

Sidekudoksistunut, (muhkurainen) selluliitti on muodoltaan epätasaista. Hoito LPG laitteella (erityisesti Roll´in ja Roll up major) tasoittaa epätasaista selluliittia (sidekudosta), minkä vuoksi hoidettavan alueen epätasainen pinta tasoittuu ja ympärysmitta tämän vuoksi pienenee.

Valtaosa imusuonista sijaitsee ihon ja lihaskalvojen välissä, johon on helppo yltää LPG laitteella. Turvotuksen poistumista voidaan tehostaa erityisesti tuottamalla liikettä ja paineolosuhteiden vaihteluita soluvälitilaan, jotka tehostavat nesteen kulkeutumista alkuimusuoneen (erityisesti Roll up minor sykkivällä imulla) ja kuljettamalla lymfakuormaa tämän jälkeen paksumpia imusuonia (kollekoreita) pitkin kohti imusolmuketta (erityisesti Roll up minor jatkuvalla imulla). LPG:hoidon on todettu lisäävän selvästi paikallista verenkiertoa ja imunestekiertoa. Selluliitin syntymisen osasyynä pidetään mm. huonoa nestekiertoa ja tästä aiheutuvaa kuona-aineiden ja toksiinien (myrkkyjen) paikallista kertymistä. Imunestekierron parantumisen vuoksi LPG:llä on myös rooli selluliitin muodostumisen ennaltaehkäisyssä. LPG parantaa myös verenkiertoa jolloin kudosten hapensaanti paranee. Niinpä jotkut asiakkaat ovatkin maininneet vuosia kylmänä tuntuneen ihon muuttumisesta normaalilämpöiseksi.

LPG hoidolla on mahdollista muokata lihas-sidekudosrakenteiden omalta osaltaan määräämiä vartalon muotoja. Vaikutus ei kohdistu pelkästään ihon pintaan, vaan ulottuu sidekudosrakenteiden kautta syvemmälle (Roll in ja Roll up major).

Löysän ihon kiinteytyksessä ja ennaltaehkäisyssä käytetään sykkivän imun ja ulospäin pyörivien rullien yhdistelmää (Roll out). Tällä aikaansaadaan liikettä ihossa, mikä aktivoi sidekudoksen emosoluja tuottamaan lujan ja joustavan ihon edellyttämää kollageenia ja elastiinia, joiden tuotanto vähenee ikääntymisen yhteydessä.

Kasvohoidoissa käytetään omanlaisia hoitopäitä, vaikutustapa on niin ikään mekaaninen. Ihon kirkastuminen perustuu lähinnä alipaineen aiheuttamaan ihon pintaosan kuorintaan ja verenkierron vilkastumiseen.

 

LPG ESTEETTISISSÄ KOKOVARTALOHOIDOISSA (“lähteekö selluliitit?”)

Suomessa LPG:tä käytetään eniten terapeuttisissa hoidoissa. Silti tyypillisimmät LPG-hoitojen vaikuttavuuteen liittyvät kysymykset liittyvät selluliittiin ja ympärysmittoihin. Selluliittihoitojen osalta on huomattava, että LPG on esteettisissä kokovartalohoidoissa oikeammin kutsuttuna vartaloa muokkaava hoitomuoto, jossa yhtenä hoito- ja ennaltaehkäisevänä kohteena on selluliitti. Tämän vuoksi esteettisten LPG-hoitojen vaikuttavuutta tulisi arvioida myös muista näkökulmista. Tuloksiin vaikuttavia muuttujia on useita:

 

 • Laite

  Teknologia on mennyt kovasti eteenpäin 80-luvulta, myös LPG-laitteiden osalta. Tärkeimpänä kehitysaskeleena on ollut motorisoitujen, itsenäisesti toimivien rullien käyttöönotto (rullat mm. pyörivät sisäänpäin jolloin syvyysvaikutus on suurempi eli hoito on muokkaavampaa kuin rullien pyöriessä samaan suuntaan). Uusimmassa laitteessa (Cellu M6 Integral) leveintä rullakokoa on suurennettu ja rullien etäisyyttä kasvatettu, mikä mahdollistaa hoidettavan alueen nopeamman käsittelyn.

 • Hoidon annostelu

  Esteettisissä kokovartalohoidoissa yksi tärkeimmistä hoitotulokseen vaikuttavista tekijöistä on hoidon kokonaismäärä. Ensimmäiset omakohtaiset havainnot ovat tavallisesti sileämpi iho ja housujen käyminen vyötäröstä suuriksi, jotka havaitaan usein 1-3 hoitokerran kohdalla. Tässäkin on poikkeuksensa, sillä ihon ”muhkuraisuus” voi hoitojakson alkuvaiheessa väliaikaisesti jopa lisääntyä. Tämä osoittaa turvotuksen vähentymistä, jonka jälkeen päästään käsittelemään tehokkaammin selluliittia muokkaavammilla hoitotekniikoilla. Tyypillisesti näkyviä tuloksia alkaa esiintyä jossain 6-8 hoitokerran tietämillä. Hoitokertojen lukumääräksi suositellaan vähintään 10, mieluummin 15 – 20, ylläpitohoito 1-2 x kuukaudessa. Suositeltava hoitotiheys on 2(-3) kertaa viikossa. Hoitoajaksi varataan 30 – 60 min (itse käytän lähinnä 60min. hoitoja). Hoidon annostelun parametreja ovat kesto, lukumäärä ja tiheys, mutta kudoksiin kohdistuvaan ärsykkeeseen vaikuttaa lisäksi hoidon tekninen toteutus, eli terapeutin työpanos.

 • Terapeutti

  Erityisesti muokkaavassa hoitotavassa jossa rullat pyörivät sisäänpäin, terapeutilta vaaditaan aktiivista työotetta. Laitteen valmistaja (LPG Systems) ja maahantuoja (Alaset Import) järjestävät koulutusta, joihin osallistuminen antaa hyvän pohjan ammattitaitoiseen LPG-työskentelyyn. Koulutuksen lisäksi runsaasti työkokemusta omaavan on helpompi suunnitella hoidon toteutus mm. hoitotavoitteiden painotuksen osalta ja saada laitteesta mahdollisimman suuri hyöty irti käyttämällä eri tilanteisiin parhaiten soveltuvia hoito-ohjelmia ja oikeanlaista hoitotekniikkaa. Hoidossa esim. voidaan (ja kannattaa) käyttää isometrisiä lihasjännityksiä, jolloin rasva saadaan paremmin esiin.

 • Asiakas

  Esteettisissä hoidoissa näkyvän tuloksen edellytyksenä on tarpeeksi ”huono” lähtötaso. Muussa tapauksessa muutokset ovat esteettisesti vaikeasti havaittavia. Kovan selluliitin esiintyessä konkreettisen tuloksen havaitseminen on helpompaa, kuin selluliitin ollessa pehmeää.  Mikäli turvotusta on runsaasti, jo ensimmäisen hoitokerta saattaa kaventaa keskivartalon tai reisien ympärysmittaa sentillä, parilla. Yksittäistapauksissa kavennus on useita senttejä. Tällöin kyseessä voi olla esim. arpikudoksen aiheuttama tukos imusuonissa, jonka aukeaminen on saanut nesteet liikkeelle. Esimerkkinä laskimo- ja imusuoniin kohdistuvan mekaanisen paineen aiheuttamasta turvotuksesta mainittakoon polven sisä-/yläosassa oleva kanava (adductor canal) jossa kulkee tärkeitä hermoja ja suonia. Kireys tällä alueella (erityisesti sartorius ja adductor mangus lihaksessa) saattaa aiheuttaa turvotusta alaraajassa. Turvotusongelmissa pelkkä nesteeseen kohdistuva hoito ei siis takaa optimaalisia tuloksia mikäli kireyksiä ja arpikudosta ei huomioida silloin kun ne osallistuvat turvotuksen syntymiseen.

  Esteettisten LPG-hoitojen tuloksiin vaikuttaa myös laaja kirjo yksilöllisiä tekijöitä. Perinteisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien epäterveellisten elämäntapojen on ajateltu olevan selluliittiongelman taustalla. Kuitenkin selluliittia esiintyy myös hoikilla maratoonareilla, mikä viittaa myös muiden tekijöitten olemassaoloon. Selluliittia aiheuttaviksi tekijöiksi on mainittu mm: ravinto, liikunta, happamuus, stressi, hormonitoiminta, tietyt lääkkeet, tupakointi, alkoholi, sukupuoli ja perinnölliset tekijät.

Seuraavassa kuva-analyysejä LPG-hoidon vaikutuksesta ihoon (näytteet värjätty).

Fibroblastien määrä (ydinten pinta-ala) nousi merkittävästi (54,6 %).

Tiiviit pitkät kollageenisäikeet lisääntyivät eläimillä 27—130 %.
Ihonalaiskudos muodostui tasaisemmaksi suhteessa hoitokertojen määrään (4—20 kertaa).

Kollageenin tuotanto lisääntyi terveessä kudoksessa, kollageeniverkosto tiivistyi.

Oxytalan säikeiden läpimitta ja tiheys lisääntyivät terveessä kudoksessa.

Orvaskeden ja verinahan välinen rajapinta lisääntyi terveessä kudoksessa 24,8%
Orvaskesi paksuuntui 31% · Verinahan reunat muodostuivat uudelleen

LISÄTIETOA

Seppo Appelqvist · 0400 918 074 · seppo.appelqvist@gmail.com