Kinetic Control

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA KINETIC CONTROL -KONSEPTISTA

 

MIKÄ ON KINETIC CONTROL?kc

Kinetic control on Mark Comerfordin ja Sarah Mottramin perustaman kansainvälisen fysioterapiayhteisön luokittelu- ja hoitojärjestelmä, jossa huomio keskittyy kineettiseen kontrolliin, eli liikkeen hallintaan. Kinetic control konseptiin sisältyvät liikkeen hallinnan arviointi ja harjoittelu määrättyä luokittelujärjestelmää ja liikevalikoimaa hyväksikäyttäen.

 

KETKÄ HYÖTYVÄT KINETIC CONTROLLISTA?

Kinetic control konsepti on kokeilemisen arvoinen, mikäli jossain tuki- ja liikuntaelimistön osassa on kivuliasta liikettä, joka haittaa päivittäisiä aktiviteetteja. Hallitsematon liike altistaa monentyyppisille tuki- ja liikuntaelimistön vaivoille.

 

MITEN KINETIC CONTROL TUTKIMINEN TOTEUTETAAN?

Terapeutti valikoi kattavasta testauspatteristosta ne liikkeet, joilla on yhteys potilaan kuvaamaan kivuliaaseen toimintaan. Konseptin mukaan aluksi tarkistetaan kykeneekö asiakas säilyttämään testattavan nivelen normaaliasennon samalla kuin liikettä tuotetaan naapurinivelistä. Testi sisältää kaikki kipua aiheuttavat liikesuunnat pyrkien löytämään hallitsemattoman liikkeen paikka ja suunta. Mikäli halutaan selvittää esim. lannerangan hallintaa koukistus (flexio) suuntaan, voidaan testiliikkeinä käyttää esim. istuma-asennossa tehtävää polvien ojennusta tai vartalon eteentaivutusta luokittelukriteereissä määriteltyyn rajaan saakka. Kontrolloimaton, hallitsematon liike pyrkii pyöristämään lannerangan, jota näissä testiliikkeissä tulisi välttää. Testin puhdas suorittaminen vaatii lannerangan pysymisen keskiasennossa, liikkeen tulisi näyttää helpolta, tuntua helpolta, olla liikelaajuudeltaan riittävä ja tapahtua ilman kompensaatiota.

 

MILLAISTA KINETIC CONTROL HARJOITTELU ON?

Kinetic control -harjoitteet ovat yksinkertaisia, kotona helposti toteutettavia harjoituksia. Liikkeet tehdään hyvin tarkasti, oman kehon ja raajan vastuksella, ilman kipua ja väsymystä. Harjoittelu toteutetaan normaalisti 2 x päivässä harjoituskerran kestäessä vain muutamia minuutteja.

 

MITEN KINETIC CONTROL EROAA NORMAALISTA KUNTOSALIHARJOITTELUSTA?

Kuntosaliharjoittelu tehdään välineillä ja kuorma on tavallisesti melko suuri koska tavoitteena on yleensä lisätä lihaksen voimaa. Kinetic control harjoittelu tehdään ilman apuvälineitä (pl. seinä, tuoli jne.) pienellä vastuksella, pitämällä harjoitettava nivel asennossaan ilman pientäkään liikettä tai kompensaatiota. Tavoitteena on parantaa nivelen hallintaa harjoittelemalla huonosti aktivoituvan lihaksen syttymistä. Pyrkimyksenä on myös saavuttaa aktiivinen liikelaajuus, joka on mahdollisimman lähellä passiivista liikelaajuutta. Matalatehoisella harjoittelulla voidaan herätellä lihaksia, jotka aktivoituvat heikosti tai eivät kykene pitämään aktivaatiota yllä (antamaan tukea) tarpeeksi pitkään. Mikäli harjoittelu tuotetaan suurella kuormalla, myös suuret, liikettä tuovat, jo valmiiksi yliaktiiviset lihakset aktivoituvat. Tällöin liikkeen hallinta ei voimaharjoittelussa kehity optimaalisesti ja pinnalliset lihakset yliaktiivisuuttaan helposti kiristyvät. Kivun esiintyessä nk. hitaat motoriset yksiköt (syvät lihakset) kärsivät pinnallisia lihaksia enemmän. Niinpä esim. tyypillisesti alaselkävaivoissa rankaa tukevat syvät lihakset syttyvät liian myöhään ja siksi harjoittelun päätavoitteena on parantaa näiden lihasten aktivaatiota eikä vahvistaa pinnallisia vatsalihaksia. Voimaharjoittelu siis kasvattaa lihaksen kokoa, kinetic control harjoittelulla pyritään lähinnä parantamaan lihaksen hermotusta ja lihasten yhteistoimintaa. Ihanteellisesti nämä toimii yhdessä.

 

MITEN KINETIC CONTROL EROAA TOIMINNALLISESTA HARJOITTELUSTA?

Mikäli liikettä ei hallita, toiminnallisessa harjoittelussa (tai päivittäisissä toiminnoissa) hallitsemattomaan suuntaan tapahtuva liike otetaan sieltä mistä se helpoiten tulee. Tällöin huonosti hallittuun niveleen tulee liikaa liikettä altistaen kudosten vaurioille. Kinetic controllin tavoitteena on puolestaan etsiä heikko lenkki (huonosti hallittu paikka ja liikesuunta) ja korjata se, jonka jälkeen voidaan pienemmin loukkaantumisriskein tehdä esim. toiminnallista harjoittelua tai suorittaa päivittäisiä toimintoja.

 

MILLAISTA ON KINETIC CONTROL KOULUTUS?

Kinetic control koulutus koostuu niska, olkapää, yläraaja, rintaranka, lanneranka, lantio, lonkka ja alaraajaosioista. Kukin osio sisältää 2-4 päivää kestävän lähiopetusjakson, jossa käydään järjestelmällisesti eri liikesuuntien testaus ja harjoittelu läpi ottaen huomioon potilaan kipu ja aktiviteettirajoitukset. Koulutus tarjoaa myös laajasti fysioterapiaan liittyvää tietoa anatomiasta ja eri lihasten aktivoitumisesta ja rooleista eri liikkeissä. Anatomisia rakenteita paikannetaan ja nivelten manuaalista tutkimista sekä hoitotekniikoita käydään läpi. Koulutukseen sisältyy myös laadukas kirjallinen materiaali.Kinetic Control

Lisätietoa:

kineticcontrol.com
omtfysioterapianiemi.fi
Kinetic control –Tutkittua tietoa ja kliinisiä käytäntöjä (Kari Niemi, Manuaali, 2-3/2010)

 

Seppo Appelqvist · 0400 918 074 · seppo.appelqvist@gmail.com