Fysioterapia

Olkapään käsittelyä Mulligan konseptilla

Fysioterapiaa käytetään fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen, parantamiseen tai ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tavallisesti ensimmäisellä fysioterapiakäynnillä suoritetaan tutkiminen, arvioidaan tilanne ja suunnitellaan hoito. Fysioterapeuttisen tutkimisen jatkeena hyödynnän myös diagnostista ultraäänilaitetta ylä- ja alaraajojen kudosrakenteiden terveydentilan arvioinnissa.

Käyttämäni hoitomenetelmät vaihtelevat tilanteen mukaan, asiakkaan toiveet huomioiden. Ennen fysioterapiaopintoja käymäni urheiluhierojakurssi on antanut sysäyksen manuaaliseen terapian jatkokoulutukseen, joten käsittelyyn liittyvät työvälineet ovat korostettuina ”työkalupakissani”. Käytän useimmille asiakkailleni myös LPG laitehoitoa, tilanteen mukaan joko kipua tai turvotusta vähentävänä tai muokkaavampana hoitona.

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoidossa pidän erityisen tärkeänä omatoimista harjoittelua, johon annan mielelläni opastusta. Liikkeen hallinnan arviointiin ja harjoitteluun käytän mm. Kinetic Control konseptia. Myös ongelmasta ja sen taustoista kerron tietämykseni ja potilaan mielenkiinnon mukaan. Tämä auttaa toteuttamaan hoitoa myös arkielämässä.

Käyttämistäni fysioterapian hoitomenetelmistä lisätietoa täällä

Seppo Appelqvist · 0400 918 074 · seppo.appelqvist@gmail.com