Graston Technique®

Graston Technique

INSTRUMENTEILLA SUORITETTAVA PEHMYTKUDOSKÄSITTELY & GRASTON® -TEKNIIKKA

Pehmytkudoskäsittelyä voidaan toteuttaa myös erilaisia instrumentteja apuna käyttäen. Englanninkielessä tätä manuaalisen terapian osa-aluetta kutsutaan nimellä “Instrument-Assisted Soft Tissue Mobilization” (IASTM). Erilaisia työvälineitä on useita ja myös filosofioissa on jonkin verran eroja, tosin tavoitteet ovat yleensä samat. Esimerkkejä erilaisista IASTM hoitomuodoista ovat: Graston Technique®, ASTYM, SASTM, Gua Sha ja talttamaiset koukut. Graston® -tekniika on laadukas IASTM hoitomuoto, sillä menetelmä pitää sisällään vuosien historian, monipuoliset instrumentit, tarvittavan koulutuksen ja myös tutkimustyötä. Graston® -tekniikka auttaa terapeuttia ongelmapaikkojen löytämisessä, tekee työn fyysisesti kevyemmäksi ja tuo mahdollisuuden käsitellä pehmytkudoksia tarkemmin ja tehokkaammin koska paine voidaan kohdistaa pienelle alueelle ja instrumentit ovat materiaaliltaan kovia.

TEOREETTISET PERUSTEET JA KÄYTTÖTAVOITTEET

GT1Graston® työskentelyn teoreettisena pohjana ovat Cyriaxin ajatus poikittaishieronnasta, kineettinen ketju (faskiayhteydet, tensegriteetti), sidekudos (tyypit, osat, toiminta), paranemisprosessin eri vaiheet ja liikkumattomuuden eli immobilisaation vaikutukset.

Pehmytkudosvammat ja liikkumattomuus aiheuttavat sidekudoksiin negatiivisia vaikutuksia, joita ovat: glygosaminoglykaanin ja veden väheneminen, kollageenisynteesin väheneminen, kollageenin ja säikeiden välisten poikkisidosten epämääräinen järjestyminen ja kudoksen heikkeneminen. Pehmytkudoskäsittelyn positiivisia vaikutuksia ovat puolestaan kollageenisynteesin lisääntyminen, fibroblastien ja myofibroblastien järjestyminen kuormituksen suuntaisesti ja glygosaminoglykaantuotannon stimulointi, joka vaikuttaa säikeiden väliseen etäisyyteen ja liukumiseen.

Graston® -tekniikan tyypillisin käyttöaihe on krooninen pehmytkudosvamma, johon liittyy arpikudos ja kiinnikkeet. Hoidon päätarkoituksena on yleensä lisätä nivelen liikelaajuutta ja vähentää kipua. Hoitotavoitteena voi olla myös paranemisen stimulointi (verenkierto, fibroblastituotanto), proprioseptiikan paraneminen ja lihasvoiman kasvu.

Akuutissa vammassa voidaan työskennellä vammakohdan ympärillä (vammaa kohti) ja myöhemmin ongelmakohdassa. Pehmytkudosvamman jäljiltä ongelmapaikka voidaan yleensä osoittaa, mutta ei voida tietää mihin suuntaan mahdollinen liikerajoitus esiintyy. Tämän vuoksi Graston® -tekniikassa huomioidaan faskian kolmiulotteinen rakenne suorittamalla skannaus (hieronta) eri liikesuuntiin ja hoito ongelmasuuntaan, joka tuntuu usein karheana. Graston® -tekniikalla ei ole tarkoitus hoitaa kaikkia tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Graston® -tekniikkaa ei juuri koskaan käytetä ainoana hoitomuotona, vaan mukana kulkevat esim. muu manuaalinen terapia (esim. nivelten mobilisointi), tulehduksen/turvotuksen kontrollointi ja liikeharjoittelu.

KÄYTTÖAIHEET

Graston -tekniikkaa käytetään seuraavantyyppisissä pehmytkudosvammoissa:

  • GT2Jänneongelmat (jänteen pinta, kiinnityskohta, ympäristökudos)
  • Faskiaongelmat (esim. plantaarifaskiitti, ITB syndrooma, lihasaitio-oireyhtymä)
  • Myofaskiaaliset kiputilat (esim. jännitysniska, triggerpistekivut)
  • Nivelsidevammat (krooniset, akuuteissa turvotuksen hoito)
  • Arvet ja kiinnikkeet (esim. leikkausten ja vammojen jälkeen)
  • Pinnetilat (esim. rannekanava, tarsaalitunneli, TOS)

HOIDOSSA HUOMIOITAVAA

Hieronta Graston® -instrumenteilla aiheuttaa ihoon histamiinireaktion, jonka seurauksena iho alkaa lievästi punottaa. Punotus korreloi jonkin verran kudoksen fibrotisoitumisen kanssa ja kestää usein n. 10 – 20 min. Graston® -tekniikkaa on aiemmin markkinoitu hoitokeinona jossa tarkoituksena on hajottaa huonoa kudosta ja aloittaa kudoksen uudelleenparantumisen mm. tulehdusreaktion ja lisääntyneen verenkierron kautta. Nykyään koulutuksessa ollaan varovaisempia korostamaan hoitotekniikan aggressiivisuutta, sillä metallisilla instrumenteilla on helppo aiheuttaa kudosvaurio.

          

                     

Mustelmat ovat epätoivottuja hoidon sivuvaikutuksia, mutta toisinaan näiden syntymistä on vaikea estää jos tavoitteena on huonon, liikerajoitusta aiheuttavan kudoksen rikkominen. Mustelmien esiintymistä on verrattava hoidon vaikuttavuuteen ja tämän vuoksi pieniä mustelmia ei yleensä koeta ongelmallisena, jos liikelaajuutta on saatu selvästi lisättyä ja oireita vähennettyä. Myöskään mahdollisesta lievästä käsittelyarkuudesta ei ole syytä huolestua, jos hoidosta on muuten ollut apua. Kudosten ärtymistä voidaan lievittää suorittamalla käsittelyn päätteeksi kylmähoito.

INSTRUMENTIT

InstrumentitGraston® työvälineet (6kpl) ovat patentoituja, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja monipuolisia instrumentteja, jotka ovat valmistettu soveltumaan mahdollisimman hyvin niin vartalon kuin raajojenkin eri osien hoitoon. Kooltaan nämä ovat erilaisia, sisältävät suoria, kuperia tai koveria osia ja ovat hoitopinnoiltaan pyöristettyjä tai terävämpireunaisia.

 

KOULUTUS

Bisham AbbeyGraston® -koulutusta järjestetään lähinnä USA:ssa, mutta vuodesta 2007 kurssi on pyritty järjestämään kerran vuodessa myös Englannissa. Graston® -terapeutteja on koulutettu vuoteen 2012 mennessä maailmanlaajuisesti noin 15 000, joista Euroopassa työskentelee n. 200 ja Suomessa 8. Peruskurssilla (M1) mm. perehdytään kuuteen eri Graston® -instrumenttiin, opetellaan 7 erilaista hoitotekniikkaa ja harjoitellaan näitä eri puolille kehoa. Jatkokurssi (M2) lisää valmiuksia kliiniseen päättelyyn mm. syventämällä peruskurssilla käytyjä asioita. Jatkokurssilla myös yhdistetään käsittely liikkeeseen. Koulutus antaa käytännön osuuden lisäksi myös arvokasta taustatietoa, joka auttaa hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisätietoa: grastontechnique.com

Seppo Appelqvist · 0400 918 074 · seppo.appelqvist@gmail.com