Blog

5.6.2019: Shockwave -kurssi ja kongressi Pekingissä

Kansainvälinen lääketieteellisen shockwave -hoitojen yhteisö (ISMST) järjestää vuosittain kongressin, joka tänä vuonna järjestettiin osallistumisen kannalta sopivan matkan päässä, Kiinassa. Kongressia edelsi päivän mittainen kurssi, joka antoi sertifikaatin myötä asianmukaiset eväät shockwave työskentelyyn. Seuraavassa hieman tapahtumasta ja aiheen ympäriltä.

ISMST shockwave -kurssi

Lento Helsingistä lähti hieman myöhässä ukkosen vuoksi ja perillä tie lentokentältä keskustan suuntaan oli aamu seitsemän jälkeen aivan tukossa. Tämän vuoksi myöhästyin kurssin alusta. Itse asiassa matkalla hotellille kävi myös mielessä, mahtaako mitään kongressia edes olla, kun tarkkaa ohjelmaakaan ei oltu päivitetty nettisivuille. Huoli oli aiheeton, astuminen hissistä kongressikerrokseen toi vaikutelman lähinnä talvisodasta. Kymmenet pyssyt lauloivat parissa kymmenessä esittelypisteessä. Myöhemmin laskin nopeasti 52 eri shockwave laitetta 20 esittelypisteessä. Eli sittenkin vähemmän (ja vaarattomampia) kuin talvisodassa. Kongressitilassakin oli enemmän porukkaa kuin osasin odottaa. Virallisesti osallistujia oli n. 150 kansainvälistä + 800 kiinalaista osallistujaa. 800 oli yliarvioitu, koska tähän oltiin laskettu mukaan samanaikaisesti urheiluun liittyvän kongressin (International sports injury pervention and first aid forum) osallistujat, jotka voivat ottaa osaa molempiin tapahtumiin. Todellinen osallistujamäärä lienee lähempänä neljää sataa.

 

Esittely

Lääketieteellinen paineaaltohoito, eli ESWT tai shockwave terapia, alkoi 80 -luvulla urologisista hoidoista, kun 7. helmikuuta -80 paineaallolla murskattiin ensimmäisen kerran munuaiskiviä. Myöhemmin kehitettiin radiaalinen hoitolaite hieman pinnallisempia hoitoja varten. Ortopedisiin hoitoihin, kuten plantaarifaskiitti, tenniskyynärpää ja hyppääjän polvi, hoitomuotoa alettiin käyttää 1992. Vuonna 2004 ESWT:tä alettiin käyttää dermatologisissa hoidoissa ja 2007 sydäninfarktin hoitoon avoimessa leikkauksessa.

Nykyään shockwavella on monenlaisia hoitoaiheita, kuten luutumisen edistäminen, tendinopatiat, triggerpisteet/myofaskiaalinen kipu, fasettinivel kipu, iho-ongelmat, sydäninfarktit, haavat ja spastisuus. Paineaaltohoidolla voidaan saada hyviä hoitotuloksia minimaalisilla haittavaikutuksilla, jotka saattavat olla joskus hoidon jälkeen esiintyvä mustelma, punoitus, paikallinen turvotus ja paikallinen arkuus tai tunnottomuus, jotka voivat kestää joitain tunteja tai päiviä.

 

Fyysiset perusteet

Shockwave laitetyyppejä on pääpiirteittäin kaksi: Radiaalinen (RSW) ja fokusoitu (FSW). Radiaalisessa menetelmässä laitteessa olevaan putkeen tuotetaan joko paineen avulla energiaa, jonka avulla ammus laukaistaan putken päässä olevaa metalista osaa vasten. Tämä törmäys tuottaa paineaallon, joka siirtyy kudoksiin kiilamaisesti (radiaalisesti) leviten ja samalla heikkenee syvyyden lisääntyessä. Iholle levitettävä geeli väliaineena estää energian häviämistä. Hoitopäässä oleva laitteen tuottama liike-energia siis muuttuu kudoksissa eteneväksi paineaalloiksi, joka etenee n. 4-6 cm:n syvyyteen. Hoidon tehokkuus ilmenee energian määränä, jota kuvataan Jouleina. Radiaalista hoitomuotoa käytettäessä lähtöteho (bar), kudosten tyyppi ja mitat (mm. rasvakerroksen paksuus) sekä hoitopään tyyppi (koko, muoto ja materiaali) määrittelevät millainen stimulaatio hoitokohteena olevaan rakenteeseen muodostuu.

Fokusoidussa hoitolaitteessa elektromagneettinen, elektrohydraalinen tai piezo-elektrinen generaattori tuottaa korkean painepiikin hyvin lyhyessä ajassa. Läpäisevyys on selvästi syvempi ja hoito kohdistuu pienelle alueelle, maksimissaan n. 12 cm:n syvyyteen. Tämä saattaa aiheuttaa väärin käytettynä myös ongelmia, jonka vuoksi joissain maissa fokusoitua laitetta voikin käyttää vain lääkärit. Fysioterapiassa käytetyissä fokusoiduissa laitteissa käytettävät energiamäärät ovat luokkaa ”low-medium” (n. 0,01 – 0,55 mJ/mm2), joka ei oikein käytettynä aiheuta kudosvaurioita samalla tavalla kuin high energy laitteet voivat aiheuttaa, koska näitä käytetään esim. munuaiskivien murskaamiseen.
Radiaalista hoitomuotoa käytetään pinnallisempiin ja laajempiin kohteisiin, fokusoitua esim. syvemmällä oleviin triggerpisteisiin tai kalkkeutumiin. Nämä toimivat hyvin myös yhteishoitona, jossa esim. kalkki voidaan hoitaa fokusoidulla laitteella ja lihas radiaalisella. Hoitolaitteeseen voi kuulua myös värinää tuottava hierontapää, joka soveltuu mm. pinnallisten triggerpisteiden, lymfakierron ja verenkierron hoitoon.
Fyysisiä periaatteita on kuvattu kattavasti täällä.

 

Biologiset perusteet

Shockwave -hoitojen vaikutustapaa ei tunneta tarkasti, mutta paljon jo myös tiedetään. Hoidon vaikutustavoiksi on jo kauan sitten mainittu kivunlievitys hermojärjestelmän kautta, verisuonten uudismuodostus ja mekanotransduktio. Tässä mekaaninen stimulaatio tuottaa solussa biologisen vasteen, joka stimuloi solun toimintoja edistäen biologista regeneraatiota ja solun sisäisen fysiologisen tasapainotilan muodostumista.

ESWT -hoidon biologisia vaikutuksia:

 • Solukalvon läpäisevyyden muuttuminen
 • Mitokondrioitten stimulaatio
 • ATP:n vapautuminen
 • Substance P:n laimeneminen
 • Myelinoimattomien hermosäikeiden väheneminen
 • Tulehduksen stimuointi
 • Verisuonten uudismuodostus
 • Typpioksidin (NO) muodostuminen
 • Kasvutekijöiden edistäminen (VEGF, BMP, OP ym.)
 • Kantasolujen mobilisaatio, siirtyminen, erottuminen

 

Shockwave hoidon perusperiaatteet

Hoitojen määrä on tyypillisesti 3-6 kertaa, esim. jänteiden hoidossa 5 – 10 pv:n välein. Ongelman sijainti paikannetaan esim. tunnustelulla tai kuvantamisella. Testit suoritetaan hoitoa ennen ja jälkeen. Potilaalle kerrotaan hoitovaikutuksesta ja mahdollisista sivuvaikutuksista.
ISMST tieteellinen osasto ja alan ekspertit eri maiden yhteisöistä ovat laatineet yhteiset standardit paineaaltohoidolle. Tämä määrittää hoidon aiheet ja vasta-aiheet, luo tutkimustyön pohjan, määrittelee hoitopolun, sen kuka hoitoa voi antaa, millä laitteella ja miten. Hoitoaiheissa määritellään perusaiheet, lisäaiheet ja epätyypillisemät, kokemukseen perustuvat hoitoaiheet.

 

Laitteiden esittely

Shockwave -laitteiden valmistajien lukumäärä on kasvanut hoidon suosion lisäännyttyä. Perustekniikaltaan laitteet ovat radiaalisia tai vähemmän yleisiä fokusoituja laitteita, jotka ovat kalliimpia. Hoitoja voidaan kuvata myös termein ”low energy” ja ”high energy” joista jälkimmäinen sisältyy vain osaan fokusoituja laitteita. Yli 0,5 J/mm2 suuriset energiat voidaan luokitella korkeaenergiseksi. Tästä ei ole kuitenkaan tarkkaa määritelmää, eikä J/mm2 ole ainoa käytössä oleva mittayksikkö. Radiaalinen hoitolaite sisältää suhteellisen vähän säätimiä. Yksinkertaisimmillaan säädetään vain tehoa (esim. 1-10 bar) ja pulssitaajuutta. Laitteessa oleva laskuri osoittaa iskujen lukumäärän. Fokusoidussa laitteessa säätöjä on enemmän, kuten: ” Peak positive and negative acoustic pressure, derived pulse intensity integral, total energy, focal extension in x-, y- and z-direction”. Käytännössä optimaalisia säätöjä ei tänä päivänä tarkasti tunneta.
Hoitolaite sisältää erilaisia hoitopäitä, jotka vaihtelevat koon, muodon ja painon mukaan. Tämä määrittelee osaksi myös sen, kuinka syvälle hoito vaikuttaa ja miltä hoito tuntuu.

 

Standardi hoitoaiheita

1. Kalkkiolkapää
Olkapään kalkkeutuman aiheuttajiksi on mainittu geneettiset tekijät, hapenpuute, ylirasitus ja hormonaaliset tekijät. Oireettomien osuus on n. 6,8 – 20 %. Ongelma kohdistuu etenkin naisiin (57 -67 %, iältään 30 – 50 v ja on molemminpuolinen 13 – 24 %:lla. Kalkkeutuman muodostumisessa ja muodostuttua oireet vaihtelevat. Kalkin hajoamisvaihe on yleensä oireellinen, jonka jälkeen oireet vaihtelevat. Keskikokoiset kalkkeutumat ovat läpimitaltaan alle 1,5 cm. Hoitovaihtoehtoina ovat lähinnä kuntoutus, neulalla suoritetut toimenpiteet ultraääniohjatusti tai ilman, kortisoni ja leikkaus.
Gerdesmeyer ym (2003) tutki ESWT -hoidon vaikutusta 144:llä. Kalkki oli poistunut 6 kk:n kohdalla 60 %:lla korkeaenergistä, 21 %:lla matalaenergistä ja 11 %:lla lumehoitoa saaneilla. Vastaavat luvut vuoden kohdalla olivat 86 %, 37 % ja 25 % (Extracorporeal Shock Wave Therapy for the Treatment of Chronic Calcifying Tendonitis of the Rotator Cuff. A Randomized Controlled Trial). Tutkimuksessa sekä radiaalinen että fokusoitu hoitomuoto olivat hyödyllisiä, joista jälkimmäinen tehosi paremmin.

2. Tenniskyynärpää

Lateraalinen epikondyliitti eli tenniskyynärpää on ranteen ojentajalihasten jännealueen rappeutumatyylinen ongelma, joka paikantuu yleensä ranteen lyhyen ojentajalihaksen jänteeseen. Tenniskyynärpää on usein sitkeä vaiva hoidettavaksi niin perinteisin kuin leikkauskeinoinkin. Tämän vuoksi myös uusia hoitomuotoja on kehitetty, kuten ESWT. 2002 tehtiin kirjallisuuskatsaus tendinopatian hoidosta ESWT:llä ja totesivat ESWT:n olevan hyödyllinen tenniskyynärpään hoidossa. Spacca ym. (2005) tutki ESWT:n vaikutusta lateraaliseen epikondyliittiin 62:lla. RSWT vähensi kipua, paransi toimintaa ja lisäsi kivutonta puristusvoimaa tenniskyynärpääpotilailla tilastollisesti

merkittävästi (Radial shock wave therapy for lateral epicondylitis: a prospective randomised controlled single-blind study). Kaikki tutkimukset eivät kuitenkaan ole osoittaneet ESWT:n olevan tilastollisesti lumehoitoa tehokkaampaa.

3. Reisiluun ison sarvennoisen syndrooma
Reisiluun ison sarvennoisen kiputilaa kutsutaan usein lonkan limapussin tulehdukseksi. Ultraäänellä tehdyssä tutkimuksessa (Long ym. 2013) ison sarvennoisen alueen kivusta kärsivällä 877 potilaalla vain 20%:lla oli lonkan limapussin tulehdus. Tyypillisiä löydöksiä olivat jänteiden rappeutumat (49,9 %:lla) ja paksuuntunut IT-kalvo (Sonography of greater trochanteric pain syndrome and the rarity of primary bursitis). ESWT soveltuu kyseisen ongelman hoitamiseen hyvin. Lupaavia tuloksia löytyy useista tutkimuksista, kuten:

Conservative treatments for greater trochanteric pain syndrome: a systematic review (Barratt ym. 2017)

Long-term outcome of low-energy extracorporeal shockwave therapy on gluteal tendinopathy documented by magnetic resonance imaging (Seo ym. 2018)

Focused extracorporeal shock wave therapy for greater trochanteric pain syndrome with gluteal tendinopathy: a randomized controlled trial (Carlisi ym. 2019)

The effectiveness of extracorporeal shockwave therapy in common lower limb conditions: a systematic review including quantification of patient-rated pain reduction (Korakakis ym. 2018)

4. Patellajänteen tendinopatia

Patellajänteen tendinopatiassa tavoitteena on vähentää kipua, lisätä liikkuvuutta, joustavuutta ja voimaa. Biologiset tavoitteet ovat verenkierron paraneminen, jännesolujen erikoistuminen ja kollageenin tuotanto. Konservatiivinen hoito epäonnistuu n. 33 %:lla. Leikkauksessa mm. poistetaan huonoa kudosta, stimuloidaan verenkiertoa ja käsitellään patellaa porauksin. Leikkaukseen kuitenkin liittyy komplikaatioriski, on kallis ja vaatii pitkän toipumisen. Monien tutkimusten johtopäätöksenä ESWT:tä suositellaan patellajänteen tendinopatian hoidossa, vaikka pitempään käytännön työtä tehneet toteavat tutkimusten tuovan todellisuutta huonompia tuloksia.

Current concepts of shockwave therapy in chronic patellar tendinopathy (Leal ym. 2015)

Extracorporeal shockwave therapy for patellar tendinopathy: a review of the literature (van Leeuwen 2009)

A single application of low-energy radial extracorponeal shock wave therapy is effective for the management of chronic patellar tendinopathy (Furia ym. 2013)

5. Akillesjänteen tendinopatia
Akillesjänne on elimistön vahvin jänne, johon kohdistuu juoksun aikana merkittävä kuormitus (n. 12,5 x juoksijan paino). Akillesjänteen tendinopatian syntyyn voi vaikuttaa suuri joukko sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, tyypillisesti liian nopeasti kasvanut kuromitus ja taustalla olevat biomekaaniset virheet, kuten ylipronaatio. Akillesjänteen rappeutumassa on kyse jänteen häiriintyneestä kyvystä uusiutua. Sekä fokusoidun että radiaalisen shockwave -hoidon on osoitettu olevan hyödyllinen kroonisessa akillesjänteen tendinopatiassa.

Current evidence of extracorporeal shock wave therapy in chronic Achilles tendinopathy (Gerdesmeyer ym. 2015)

The effectiveness of extracorporeal shock wave therapy in lower limb tendinopathy: a systematic review (Mani-Babu ym. 2015)

Long-term outcome and factors affecting prognosis of extracorponeal shockwave therapy for chronic refractory achilles tendinopathy (Lee ym. 2017)

In vivo biological response to extracorponeal shockwave therapy in human tendinopathy (Waugh ym. 2015)

6. Plantaarifaskiitti
Plantaarifaskia on jalkapohjassa oleva kalvo, jonka paksuus on normaalisti korkeintaan n. 4 mm. Kantakalvo voi ärtyä esim. liian nopeasti kasvavan rasituksen seurauksena mikäli taustalla on biomekaanisia häiriöitä. Plantaarifaskiitti on tulehdukseen viittaavasta nimestä huolimatta tavallisemmin kantakalvon rappeutumatyyppinen ongelma lähellä kiinnityskohtaa kantapäässä. Tutkimusten perusteella ESWT:n tulisi liittää plantaarifaskiitin hoitoon.

Magnetic resonance imaging findings of chronic plantar fascits before and after extracorponeal shock wave therapy (Maki ym. 2017)

Long-term results of radial extracorporeal shock wave treatment for chronic plantar fasciopathy: A prospective, randomized, placebo-controlled trial with two years follow-up (Ibrahim ym. 2017)

Effectiveness of Extracorporeal Shock Wave Therapy Without Local Anesthesia in Patients With Recalcitrant Plantar Fasciitis: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials (Lou ym. 2017)

 

Työpajat

 

Empiirisesti testatut hoitoaiheet

Yleisiä käytännössä testattuja hoitoaiheita ovat:

 • Jänteiden tendinopatiat: Rotator cuff ilman kalkkia, kyynärpään mediaalinen epikondyliitti, reiden lähentäjälihasten, pes-anserinuksen, peroneus jänteiden, nilkan ja jalan jänteiden tendinopatiat (mm. tibialis posterior).
 • Luiden patologiat: Luuturvotus (bone marrow edema), Osgood-Schlatter, penikkatauti.
 • Lihasten patologiat: Myofaskiaalinen syndrooma, lihasvenähdys ilman lihassäikeiden erkaantumista.
 • Ihon patologiat
 • Selluliitti

Extracorporeal shock wave therapy for patients suffering from recalcitrant Osgood-Schlatter disease
(Lohrer ym. 2012)

Paineaaltohoitoa käytetään myös seuraaviin aiheisiin:

 • TULE-onglemat: Osteoartriitti, dupuytrenin kontraktuura, plantaari fibromatoosi, De Quervain syndrooma, trigger finger (”napsusormi”)
 • Neurologiset ongelmat: Spastisiteetti, polyneuropatia, karpaalikanava oireyhtymä

Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Spasticity in Patients after Brain Injury: A Meta-analysis
(Lee ym. 2014)

Improved rate of peripheral nerve regeneration induced by extracorporeal shock wave treatment in the rat
(Hausner ym. 2012)

 • Urologiset patologiat: Krooninen lantiokipu syndrooma, erektiohäiriöt, peyronien tauti
 • Lymfaödeema

ESWT -hoitojen myötä turvotus väheni ja pysyi pienempänä 6kk. Ympärysmitta väheni, iho pehmeni ja kipu väheni.

Extracorporeal Shock Wave Therapy for Breast Cancer-Related Lymphedema: A Pilot Study
(Cebicci ym. 2016)

Clinical outcomes of extracorporeal shock wave therapy in patients with secondary lymphedema: a pilot study (Bae ym. 2013)

 • Myofaskiaalinen hoito

Myofaskiaalinen kipu voi esiintyä missä päin tahansa kehoa. Ongelmalle on luonteenomaista kipu joka tulee lihaksesta, faskiasta ja sidekudoksesta, usein aktivoituneiden triggerpisteiden kera.
ESWT:llä on positiivinen historia kollageenipitoisten kudosten hoidossa. ESWT lisää fibroblastien tuotantoa.
Myofaskiaalisissa kipuongelmissa joissa mukana on tulehdusta, hoidon hyöty saattaa olla vähäisempi (esim. fibromyalgia ja nivelreuma). ESWT fysioterapiaan yhdistettynä on tehokas hoitoyhdistelmä pitkään kestäneiden lihasvammojen hoidossa. Alaselkäkivuissa ESWT:n käyttöaiheita ovat fasettinivelkipu, SI-nivelen kipu, häntäluukipu, alaselän myofaskiaalinen kipu, mahdollisesti hermojuurikompressio.ESWT:llä voidaan hoitaa (ja hakea) triggerpisteitä. Triggerpisteiden hoito esim. plantaarifaskiitissa voi parantaa hoitotuloksia.

Biological effects of extracorporeal shock waves on fibroblasts. A review (Frairia ym. 2012)

ESWT associated with physical therapy proved to be effective to treat long-term muscle injury, with good performance and the ability to return to sport practice for all patients

Extracorponeal shockwave therapy to treat chronic muscle injury (Astur ym. 2015)

Extracorporeal shock wave therapy of gastroc-soleus trigger points in patients with plantar fasciitis: A randomized, placebo-controlled trial (Moghtaderi ym. 2014)

 • Luuhun kohdistuvat hoitoaiheet – luutumattomuus ja avaskulaarinen nekroosi

Luiden hoidossa fokusoitu hoitomuoto on ensisijainen valinta, vaikka tutkittaessa luutumattomien murtumien ja sääriluun rasitusmurtuman hoitoa, radiaalinen hoitomuoto on osoittautunut yhtä tehokkaaksi. Luiden hoidossa voidaan hyödyntää myös anestesiaa käytettäessä korkeaenergistä hoitoa.

Extracorporeal shockwave therapy in osteonecrosis of femoral head: A systematic review of now available clinical evidences (Zhang ym. 2017)

 • Iho & estettiset hoitoaiheet

ESWT voi muokata arpea ja lisätä ihon epiteelikerroksen muodostumista palovammoissa ja painehaavaumissa sekä vähentää kipua ja kutinaa. Hoito vähentää arven muodostusta. Tutkimuksissa ESWT hoito antoi lyhyt- ja pitkäaikaisseurannassa diabeetikkojen jalkahaavoihin ja vähensi selluliittia.

Effect of extracorporeal shock wave therapy on improving burn scar in patients with burnt extremities in Isfahan, Iran (Taheri ym. 2018)Extracorporeal shockwave therapy in diabetic foot ulcers
(Wang ym. 2015)

Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) for the treatment of cellulite–A current metaanalysis (Knobloch ym. 2015)

 

ESWT tulevaisuudessa

ESWT:n käyttöaiheet ovat laajentuneet myös viimeisten vuosien aikana. ESWT:n kokeellisia ja eksperttien käyttämiä aiheita ovat: Sydämen iskemia, ääreishermon vauriot, selkäytimen ja aivojen vauriot, ihon kalsinoosi (kovettuminen), peridontaalinen (reuma) sairaus, purentalihasten häiriöt, CRPS ja osteoporoosi. Käytännössä testattuja hoitoja joudutaan yleensä tekemään jonkin aikaa ennen tutkimuksen tekemistä. Kun tutkimus on luettavassa muodossa, on kulunut jo runsaasti aikaa. Hoidon suosittelu puolestaan vaatii vahvaa tieteellistä näyttöä. Tämän vuoksi hoidoilla joita ESWT:llä tänä päivänä tehdään, saattaa mennä vuosia tullakseen yleisesti tunnetuksi ja suositusten mukaiseksi.

Short-term effects of extracorporeal shock wave therapy on bone mineral density in postmenopausal osteoporotic patients (shi ym. 2017)

Low-energy extracorporeal shockwave therapy (ESWT) improves metaphyseal fracture healing in an osteoporotic rat model (Mackert ym. 2017)

Extracorporeal shock wave treatment can normalize painful bone marrow edema in knee osteoarthritis: A comparative historical cohort study
(Kang ym. 2018)

Extracorporeal shock wave therapy in the treatment of primary bone marrow edema syndrome of the knee: a prospective randomised controlled study
(Gao ym. 2015)

Effect of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Denervation Atrophy and Function Caused by Sciatic Nerve Injury (Lee ym. 2013)

 

ESWT:n tieteellinen näyttö

Hoitojen suositukset voidaan jakaa tieteellisen näytön perusteella A, B, C ja I luokkaan. Luokka A tarkoittaa laadukkaissa tutkimuksissa osoitettua näyttöä, jonka perusteella esim. lääkärien tulisi muuttaa käytäntöä tutkimusten osoittaman mukaan. Luokka B tarkoittaa 2 tai 3 tason tutkimuksia, jonka perusteella lääkärien tulisi harkita hoitokäytäntöjen muuttamista tutkimustuloksia vastaavaksi. Tasokkaita tutkimuksia ovat satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, systemaattiset kirjallisuuskatsaukset ja meta-analyysit. Näyttö voi olla vahvaa (1) tai kohtalaista (2).

Näyttö:
A: Kalkkiolkapää (fokusoitu)
A: Plantaarifaskiitti (radiaalinen ja fokusoitu)
B: Tenniskyynärpää (radiaalinen ja fokusoitu)
B: Reisiluun ison sarvennoisen kipu (radiaalinen)
B: Patellan tendinopatia (radiaalinen ja fokusoitu)
B: Akilles tendinopatia (radiaalinen ja fokusoitu)
B: Luutumisongelma (fokusoitu)

Muita:
1b (A) Reisiluun pään nekroosi
1b (A) Polven osteoartriitti
1b (A) Bicepsin pitkän jänteen tenosynoviitti
1a (A) Halvauksen jälkeinen spastisuus
1a (A) Säärihaava
2b (B) Patella tendiniitti
2b (B) Tenosynoviitti
3b (B) Luuödeema
2b (B) Telaluun osteokondraaliset vauriot
2b (B) Rasitusmurtuma
4c (C) Tibian anteriorisen tuberculumin apofysiitti

 

Työpaja

 

Sosiaalipoliittiset ja taloudelliset tekijät

ESWT tuo monissa vaivoissa kilpailukykyisen hoitotuloksen esim. leikkaukseen verrattuna. Yleensä ESWT on leikkaukseen verrattuna huomattavasti edullisempaa ja komplikaatiot näihin verrattuna minimaalisia. Leikkaus tuo mukanaan myös työstä poissaolon. Eräässä tutkimuksissa (Haake ym. 2001) olkapään leikkaukset tulivat 8 kertaa kalliimmaksi kuin ESWT hoidot. (Assessment of the treatment costs of extracorporeal shock wave therapy versus surgical treatment for shoulder diseases). Hoidon hinta on moneen hoitotapaan verrattuna edullinen, koska hoitoaika on lyhyt ja hoitokertojen määrä yleensä vähäinen. ESWT hoitohinta voi olla esim. 40 €/kerta.

 

Monivalintakoe – Todistukset

 

ISMST kongressi

OPENING CEREMONY

 

CRHA & CHINESE SOCIETY OF SHOCKWAVE TREATMENTS KEYNOTE OPENING SPEECHES
Philosophical Thinking in the Treatment of Medical Shockwave——Interpretation of the Guide to Extracorporeal Shockwave Therapy for Chinese Orthomyopathy
Xing Genyang

ISMST KEYNOTE OPENING SPEECH
The ISMST: Present Past and Future of ESWT in Medicine
Wolfgang Schaden

SESSION ONE: REVIEW & ADVANCE

 

KEYNOTE LECTURE: Learning curves in extracorporeal shockwave therapy (ESWT)
Karsten Knobloch

Efficacy and safety of extracorporeal shock wave therapy for orthopedic conditions: a systematic review on studies listed in the PEDro database
Christoph Schmitz

Deep calcification of the hip, as large as 1/3 of the hip head, reabsorbed with radial shock waves
Massimo Trimarchi

Treatment of High-Energy Extracorporeal Shock Wave to Improve Functional Outcome Of Rotator Cuff With Shoulder Stiffness
Jih-Yang Ko

SESSION TWO: ESWT PHYSICS & BIOLOGICS

 

KEYNOTE LECTURE: Variable Sound-Fields of Electro-Hydraulic Extracorporeal Shockwave Applicators
Cyrill Slezak

Corrosion Resistance of Zn-Al-Mg Alloys with Hypoeutectic Microstructure
Guangrui Jiang

Comparison of Bone Tunnel And Cortical Surface Tendon-to-Bone Healing in a Rabbit Biceps Tenodesis Model
Hongbo Tan

One Session of Extracorporeal Shockwave Therapy Induced Modulation on Tendon Shear Modulus is Associated With Reduction in Pain
ZJ Zhang

Long-term Functional Change of Cryoinjury Induced Detrusor Underactivity and Effects of Extracoporeal Shock Wave Therapy in a Rat Model
Yao-Chi Chuang

Exposure of zebra mussels to extracorporeal shock waves demonstrates formation of new mineralized tissue inside and outside the focus zone
Christoph Schmitz

Effect of shockwave on rabbit compound muscle action potential and neuromuscular junction
Liqing Yao

The Effect Extracorporeal Shockwave Therapy on Fungal Biofilms
Tyson Hillock

SESSION THREE: ESWT IN LOWER LIMB AND SPORTS

 

KEYNOTE LECTURE: The Case For Clinical Reasoning vs. Clinical Evidence as the Main Driver for ESWT applications in Sports Medicine
Patrick O.L. Goh

Effect of Waist Sports Injury Patients on the Ability to Restore Life by Shockwave–Ice-Kinesio (SIK) Combined Therapy
Zhuo Xu

Focused type Extracorporeal Shock Wave Therapy for Epiphysitis in Young Gymnasts
Toru Omodani

Extracorporeal Shock Wave Therapy for Chronic Achilles Tendinopathy in Runners
Nobuhiko Sumiyoshi

Radial extracorporeal shock wave therapy (rESWT) and focused extracorporeal shock wave fESWT in mid portion Achilles tendinopathy
Ludger Gerdesmeyer

Outcome predictors of ESWT for insertional plantar fasciitis
Haruki Odagiri

Extracorporeal shock wave therapy is effective in treating chronic plantar fasciitis
Gao Fuqiang

Clinical Study on the Effect of Extracorporeal Shock Wave on Pain and Functional Score of Calcaneal Pain
Hu Qinghai

SESSION FOUR: ESWT IN SHOULDER

 

KEYNOTE LECTURE: Radial extracorporeal shock wave therapy (rESWT) with the MP1 in insertional tendinopathy of rotator cuff arthropathy
Ludger Gerdesmeyer

Kartogenin Enhances Fibrocartilage Tissue Formation and Biomechanical Strength in a Rotator Cuff Repair Mouse Model
Hongbo Tan

Intraosseus migration of rotator cuff calcifications
Daniel Moya

Efficacy of Extracorporeal Shockwave Therapy on Calcified and Non-calcified Shoulder Tendinosis
Kuan Ting Wu

RSWT for Shoulder Calcific Tendinosis
Matthew David Becker

Clinical Effect Analysis of Extracorporeal Shock Wave in the Treatment of Acromial Bursitis with High Quality Nursing
Yilin Wang

Comparison of Clinical Control Study on Ultrasound-guided Extracorporeal Shock Wave Therapy for Myotenositis of Long Head of Biceps Brachii
Baolin Li

The Effect of Extracorporeal Shock Wave Therapy on pain and range of motion in Myofascial pain syndrome of shoulder. Quick and Easy check LD test
Jae Man Lee

SESSION FIVE: ESWT IN SKIN, HAND AND ELBOW

 

KEYNOTE LECTURE: Frequence matters in facial radial ESWT – refinements for aesthetic anti-aging shockwave therapy
Karsten Knobloch

Extracorporeal shock wave therapy in the treatment of the chronic wound at dorsal of foot
Takuro Sugiyama

Ultrasound-guided Extracorporeal Shock Wave Therapy and Blocking Therapy for Carpal Tunnel Syndrome
Guangdong Qu

Clinical analysis of ultrasound guided extracorporeal shock wave combined with acupotomy for treatment of dorsal carpal ganglion cyst
Yijie Ye

Extracorporeal shock wave therapy combined with floating needle in the treatment of lateral epicondylitis of humerus
Peng Liu

Shock Wave Therapy Combined With Wax Therapy in the Treatment of External Humeral Epicondylitis
Yong-liang Chen

SESSION SIX: ESWT IN CARTILAGE

 

KEYNOTE LECTURE: Synergistic Effects of ESWT and Autologous Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells are better than Human Umbilical Cord Wharton’s Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells in Osteoarthritis Knee
Ching-Jen Wang

Extracorporeal shockwave therapy improves cartilage and bone repair on osteochondral defect in rat model
Jai Hong Cheng

Shockwave Targeting on Subchondral Bone Is More Suitable than Articular Cartilage for Knee Osteoarthritis
Wen-Yi Chou

Extracorporeal shock wave treatment can normalize painful bone marrow edema in knee osteoarthritis
Gao Fuqiang

Extracorporeal shock wave therapy combined with ozone injection in the treatment of knee osteoarthritis
Pengfei Qi

The Study of the Effect and Mechanism of Extracorporeal Shock Wave on Knee Osteoarthritis – From Basic Research to Clinical Application
Zhe Zhao

Knee OA / A Case report from UK
Paul Hobrough

SESSION SEVEN: ESWT IN REHABILITATION

 

KEYNOTE LECTURE: Low back pain and ESWT – is there enough evidence for this novel indication?
Tomas Nedelka

Radial extracorporeal shock wave therapy (rESWT) with the MP1 in chronic low back pain
Ludger Gerdesmeyer

Traditional Joint Adhesion Mobilization􀀁Muscle Energy Technique Combined with Shock Wave Therapy for Stiff Ankle
Liu Hui

Treatment of Hypertonia in Multiple Sclerosis: Botulin Toxin Injection and radial Shockwave Therapy
Antonio Ammendolia

Long term assessment of effects of Shock Wave Treatment in children with Cerebral Palsy evaluated using Point Shear Wave Elastography
Carla Di Luise

Different therapeutic effect of extracorporeal shockwave in spastic children with genetic or non-genetic etiology
Ka Kit Michael Siu

Efficacy of radial SWT compared to botulinum toxin type A in the treatment of lowerextremity spasticity in patients with cerebral palsy
Christoph Schmitz

Effectiveness of corticosteroid injections versus extracorporeal shock wave for treatment of hemplegic shoulder pain
Jingjing Zhang

SESSION EIGHT: APPLICATION AND PRACTICE OF ESWT IN MEDICINE

 

KEYNOTE LECTURE: ISMST Abstract history revisited – an analysis from 2006 to 2018
Karsten Knobloch

Use of focused shockwaves in children under 18: is it justified to cross the limit?
Daniel Moya

Low energy ESWT and Acupuncture ,is it the right combination?
Jiri Nedelka

 

SESSION NINE: ESWT IN UROLOGY AND REPRODUCTIVE SYSTEM

 

KEYNOTE LECTURE: Effects of Low Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy (LESWT) on Inflammatory Mediators and Central Sensitization on Capsaicin Induced Nonbacterial Prostatitis Model in Rats
Hung-Jen Wang

Unfocused Low Intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy , Li-ESWT, for Nocturia and Erectile Dysfunction
Brent A. Sharpe

Efficacy of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy for Chronic Pelvic Pain Syndrome
Dai Zhang

Treatment of complications of radiotherapy and brachytherapy with ESWT
Heriberto Bickmann

Treatment of Renal Partial Staghorn Calculi in Children with Extracorporeal Shockwave Lithotripsy
Jianye Jia

The extracorporeal shock wave apply to the latent myofascial trigger point in the abdomen for the primary dysmenorrhea
Li Tang

SESSION TEN: ESWT IN BONE NON UNIONS AND OSTEOPOROSIS

 

KEYNOTE LECTURE: Treatment of carpal scaphoid non-union using shock wave therapy: a thirty-year experience
Carla Di Luise

Shock wave treatment attempt for nonunion of femoral neck fracture
Xiantao Chen

Extracorporeal shock wave therapy is efficient and safe in the treatment of fracture non-unions
Liang Haojun

Extracorporeal shock wave therapy for medial tibial stress syndrome in adolescent athletes
Hidetaka Murakami

Short-term effects of extracorporeal shock wave therapy on bone mineral density in postmenopausal osteoporotic patients
Lee Joon

Experimental study of unfocused extracorporeal shock waves on bone of osteoporotic rats
Haochong Zhang

Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Bone Morphometry and Serum Osteocalcin in Rats with Disused Osteoporosis
Shou-xiang Zhang

SESSION ELEVEN: ESWT IN BONE MARROW EDEMA AND AVASCULAR NECROSIS

 

KEYNOTE LECTURE
Extracorporeal shock wave therapy in the treatment of primary bone marrow edema syndrome of the knee
Gao Fuqiang

ESWT in primary knee bone marrow edema
Yu Dejun

High-energy focused extracorporeal shock wave shortens the natural course of Bone Marrow Edema Syndrome of the Hip
Leilei Zhang

High-Energy Focused Extracorporeal Shock Wave Shortens the Natural Course of Bone Marrow Edema Syndrome of the Hip
Xiantao Chen

Clinical study on MRI-3D reconstruction technique and mechanical analysis to guide extracorporeal shock wave therapy and drilling decompression for ONFH
Yongming Xu

Application of high-quality nursing function exercise in the rehabilitation of patients with early femoral head necrosis treated by extracorporeal shock wave
Sijiao Yu

Indications of high-energy extracorporeal shock wave therapy for osteonecrosis of the femoral head
Xiantao Chen

Kokemuksia kongressista

Kongressissa kuultiin kosolti 10 – 20 min. mittaisia esityksiä. Mitään materiaalia ei kiinankielisen kirjan lisäksi saatu. Ei hyvä. Toisinaan esityksissä oli toivomisen varaa. Alle sekunti on liian lyhyt aika dian tulkintaan, jos se sisältää paljon asiaa. Jos esityksen päättää pitää englannin kielellä niin, että kuulijan täytyy arvuutella vielä parin minuutin kohdalla mikä kieli on kyseessä, kannattaisi ehkä harkita esityksen pitämistä omalla kielellä ja antaa tulkin hoitaa loput. Kongressi oli kuitenkin inspiroiva ja antoi kuitenkin käsityksen missä ollaan tällä hetkellä ja mihin suuntaan ollaan menossa.

Kiinassa ei toiminut Gmail eikä puhelua saanut yhdistää hotellihuoneeseen kongressin vuoksi. Ei hyvä. Jos kongressiin palaa ajatuksissa vuosien päästä, mieleen muistuu todennäköisesti parhaiten arkiset asiat, jotka liittyvät muiden kohtaamiseen, kuten äkäinen virkailija turvatarkastuksessa, äkäinen hotellin vahtimestari, joka kielsi eväitten syömisen aulassa, paikallinen englantia puhumaton nuori joka otti asiakseen johdattaa puolihukassa olevan turistin metrossa keskustaan ja hotellin kuntosalin työntekijä, joka lauleskeli rauhallisia kiinalaisia sävelmiä samalla kun oma-aloitteisesti tuli lisäämään painoja jalkaprässiin.

Oli myös mielenkiintoista verrata kokemuksia Persianlahden sodasta -91 israelilaisen ortopedin kanssa ja kuulla että myös Israelissa shockwave on tullut suosituksi fysioterapeuttien keskuudessa. Brittiluennoitsijan kanssa jutustelu puolestaan toi viritelmän shockwave -kurssin järjestämisestä Suomessa. Toivon mukaan näin käy ja saadaan samalla kurottua välimatka umpeen muihin pohjoismaihin verrattuna. Pois lähtiessä taksin tulo viivästyi mutta pääsin lentokentälle organisaation kyydissä itävaltalaisen ISMST varapresidentin kanssa, jolloin oli sopivasti aikaa esittää muutama typerä kysymys ja myös kysyä mielipidettä omasta tutkimusideasta, jossa tutkitaan ESWT -hoidon vaikutusta verenkiertoon mikroverenkiertoa osoittavalla Esaote Omega ultraäänilaitteella.

Shockwave kokemuksia

Kun arvioi hoidon vaikutuksia, mikään ei vedä vertoja omakohtaiselle kokemukselle. Aikoinaan demohoito vasempaan olkapäähän (n. 1 min.) teki olkapäästä selvästi vapaamman, liikkuvamman tuntuisen. Omalla laitteellani hoidin ensiksi vasenta akillesjännettä, jossa nilkan koukistusliikkuvuus on alentunnut kolmen leikkauksen myötä. Vajaan minuutin naputtelun myötä nilkka koukistui symmetrisesti, vaikka pientä puolieroa on ollut jo useita vuosia. Se oli yllättävän hyvä vaste. Toisena kohteena oli takareiden yläosa, jolla parin leikkauksen vuoksi on tapana helposti kiristyä ja tulla araksi. ESWT hoitokerta poisti liiallisen ulkokiertoasennon ja sai jalan tuntumaan selvästi irtonaisemmalta ja asennoltaan normaalimmalta verrattuna mihinkään muuhun mitä olen kokeillut. Kolmas testikohde oli selkä, jossa on Schmorlin prolapsia, hemangioomaa ym. Tämä tekee usein hieman kivuliaaksi seistä aivan suorassa ja kallistaa ylävartaloa eteenpäin, ellei nikamia ensin niksauttele asianmukaiseen järjestykseen erilaisilla omatoimikonsteilla. Lyhyt hoito vaikutti välittömästi siten, että voi seistä kivutta suorassa ja jopa kallistaa kroppaa vähän eteenpäin. Valitettavasti kahden jälkimmäisen hoitokohteen osalta vaikutus ei ole kestänyt kovin kauaa sellaisenaan, mutta selän ja reiden hoidosta on yleensä selvä hyöty, joka kestää tunteja tai joitain päiviä tullakseen pikkuhiljaa takaisin päin. Paineaaltohoito helpottaa huomattavasti treenaamista kun voi tehdä nopean hoidon ongelmapaikkoihin ja mahdollistaa treenin tekemisen pienemmällä ylimääräisillä työstämisellä treenin aikana ja minimoida mahdollisuudet kudosten ylirasittumiselle tai revähdykselle. Hoidon voi tehdä paikallisesti niin, että se ei vähennä kudosten voimantuottoa, joka on runsaan venyttelyn haittapuoli. Suosittelen että jokainen veteraaniurheilija hankkii itselleen shockwave laitteen 😉 Itse asiassa hoito tuntuu aktivoivan lihastoimintaa. Tämä todettiin myös Notarnicolan ym. (2018) tutkimuksessa, jossa terveiden nuorten urheilijoiden voimantuotto parani paineaaltohoitojen myötä. Etureiden uloimman osan (vastus lateralis) elastisuus ja rekrytointi lisääntyivät merkittävästi (Extracorporeal shockwave therapy on muscle tissue: the effects on healthy athletes).

Potilashoidoista: Yksi paineaaltohoidon parhaimmista hoitoaiheista on plantaarifaskiitti. Ensimmäisellä hoitamallani potilaalla kipu oli vaivannut 3kk. Ensimmäisellä hoitokerralla oireista lähti pois valtaosa eikä kolmen hoitokerran jälkeen lisähoitoa tarvittu. Kaikilla ei toki yhtä hyviä tuloksia ole kuitenkaan tullut, mutta valtaosalla hoto on tepsinyt hyvin. Yksi hankalasti hoidettava vaiva on tenniskyynärpää, mutta usein tenniskyynärpää diagnoosin saa ilman rappeutumatyylistä muutosta jänteen kiinnitysalueella. Monilla näistä on ongelmia niska-hartia-seudulla. Lisäksi rappeutuneen jänteen uusiutuminen vie joka tapauksessa kuukausia.

Terapeutille shockwavesta on paljon hyötyä pehmytkudoskäsittelyssä. Isojen lihasten kiinnitysalueet esim. active release techniques tekniikoita (liikettä) käyttämällä ovat tehokkaampia shockwaven kera vaikkapa istuinkyhmyn alueella, johon käsillä on vaikea saada tarpeeksi tehoja. Vaikka hoitovaikutuksissa korostetaan regeneraatiota, ainakin oman kokemuksen perusteella yksi tärkeä vaikutustapa on mekaaninen (arpi, kiinnikkeet). ESWT:stä on vielä paljon selvitettävää, mutta varmuudella taas jotain tiedetään aiheesta enemmän kun tutkimuksia esitellään ensi vuoden kongressissa Wienissä.

https://www.shockwavetherapy.org/fileadmin/user_upload/dokumente/PDFs/Abstracts/abstracts-ismst-22-beijing-2019.pdf

https://kinesiopiste.fi/palvelut/shockwave-paineaaltohoito/

https://www.shockwave.fi/

Seppo Appelqvist · 0400 918 074 · seppo.appelqvist@gmail.com