Blog

13.11.2021: Shockwave -kongressi Wienissä

Kansainvälinen shockwave -yhteisö kokoontui välivuoden jälkeen aiheen pariin, tällä kertaa Wienissä. Kongressi striimattiin, mutta paikalla oli silti n. 200 osallistujaa 23 maasta. Aasialaisia ei paikalla ollut matkustusrajoitusten vuoksi. Vaikka tapahtumaa olisi voinut seurata netistä, niin mikään ei vedä vertoja ”live” -tapahtumalle parin vuoden tauon jälkeen. Ennen kongressia järjestetyssä fysioterapeuteille tarkoitetussa päivän koulutuksessa (johon en itse osallistunut) lääkärit olivat aktiivisesti mukana kouluttamassa, mikä on yksi merkki siitä että ala jatkaa siirtymistä lähinnä lääkärien käyttämästä hoitomenetelmästä laajemmin terveydenhuoltoalalla työskentelevien pariin. Shockwavehan alkoi fokusoidusta muodosta, jota käyttivät pelkästään lääkärit. Tosin monet pitävät edelleen shockwaven antamista fokusoidulla laitteella erityisesti lääkärin työsarkaan kuuluvana. Kongressin ohjelman perusteella on helppo päätellä, että myös käyttöaiheet ovat laajentuneet. Pari vuotta sitten Pekingissä esiteltävistä tutkimuksista paljon suurempi osa liittyi tuki- ja liikuntaelimistöön (urheiluvammat, myofaskiaaliset ja ortopediset vaivat), kun tässä tapahtumassa alueet kuten neurologia ja sydän saivat paljon huomiota. Kongressin avauspuheen jälkeen ensimmäisen ”keynote” esityksen aiheena olikin iskeemisen sydämen hoito shockwavella, jossa esitettiin alustavia tuloksia pian julkaistavasta tutkimuksesta. ISMST avainhenkilöt pitivät ESWT:n myötä saatuja vasemman kammion ejection-fraction arvon paranemiseen liittyviä tuloksia mullistavana. Shockwaven käyttöalueiden laajeneminen on kongressiin osallistuneen fysioterapeutin näkökulmasta sekä hyvä, että huono asia. Hyvää on se, että tämä osoittaa hoidon toimivan. Huonoa se, että kongressin annista pienemmän osan voi hyödyntää työssä fysioterapeuttina. Seuraavassa muutama sana TULE -aiheisista tutkimuksista, joiden jälkeen listaus muista tutkimuksista, jotka kongressissa käytiin läpi.

ESWT in Sports Medicine

Moderator: C. Leal, Colombia
Chairs: L. Gerdesmeyer, Germany/K. Knobloch, Germany

KEYNOTE: Combining FSW & RPW in Patella Tendinopathy in Professional German Bundesliga Soccer Players
K. Knobloch, Germany

2014 arvioitiin, että Mestarien liigan jalkapalloilijan loukkaantuessa kustannus on n. 20 000 € päivässä. Keskimäärin patellajänteen vauriossa poissaoloaika on 18 päivää, joka maksaa n. 360 000 €. Radiaalisen ja fokusoidun shockwaven vaikutusta patellajänteen tendinopatiaan tutkittiin 17 Saksan Bundesliigan jalkapalloilijalla, jotka ovat kärsineet patellajänteen kivusta yli 4 viikkoa. Heillä muu hoito (eksentrinen harjoittelu, kuormituksen vähentäminen, kylmähoito, kinesioteippaus tai manuaalinen terapia) ei tuottanut tarpeeksi hyviä tuloksia. Patellajänteen kunto todettiin korkean resoluution omaavalla ultraäänellä (24 MHz) sisältäen toiminnon, joka mittaa mikroverenkiertoa.

Radiaalisen shockwaven parametrit: 0,5-1 bar, 8-12 Hz, 3000 iskua, C15 ja D20 hoitopäät, 3 hoitokertaa. Fokusoidun shockwaven parametrit: 0,12-0,25 mJ/mm², 2000 iskua, 3 hoitokertaa.
Tulokset: Patellajänteen kipu harjoittelussa väheni 45 % 2 viikossa, 73 % 4 viikossa ja 81 % 12 viikossa. Haittavaikutuksia ei ilmennyt. Ultraäänessä patellajänteen läpimitta väheni 8,2:sta 5,9:ään (28 %) 12 viikossa. Lisääntynyt power Doppler väheni 12 viikossa 3,1:sta 0,6:een. Keskimääräinen paluu peliin oli 16 päivää. 3 kk seurannassa poissaoloja pelaamisesta ei esiintynyt.

KEYNOTE: Focused ESWT in ACL Injury in Alpine Skiing
J. Kim, South Korea

Esityksessä käytiin läpi ortopedina toimivan lääkärin kokemuksia ACL osarepeämän hoidosta shockwavella tapaustutkimuksessa. Esittäjällä on kokemusta shockwavesta 15-vuoden ajalta, sen käytöstä mm. lasketteluvammoissa toimiessaan mm. Korean alppimaajoukkueen lääkärinä. Tässä tapauksessa 17 -vuotias tyttö loukkasi polvensa lasketellessa. Pääongelmina oli effuusio ja liikerajoitus. Neljä urheilulääkäriä suositteli leikkausta MRI kuviin perustuen. Lachman +, A/D lievästi +. Urheilija ei halunnut leikkausta pitkän toipumisajan vuoksi. Lääkäri totesi ACL:n olleen MRI:n perusteella osittainen/subtotaalinen. PCL oli tiukka, päätettiin kokeilla ESWT:tä, koska kokemukset ESWT:stä ovat hyviä liittyen mm. verenkierron lisääntymiseen ja regeneraatioon. Polvitukia käytettiin ja sen sallimaa liikettä lisättiin vaiheittain.

Ensimmäinen ESWT hoitokerta toteutettiin 17 pv loukkaantumisen jälkeen. Hoitotehoa lisättiin vaiheittain, päätyen 0,55mJ/mm². 12 hoitokertaa, 16 päivän aikana. Magneettikuvassa 16 pv ensimmäisen ESWT -hoidon jälkeen ACL näyttää siistiltä, ero on huomattava vamman jälkeiseen kuvaan, joka otettiin 28 pv aikaisemmin. Tämän jälkeen suoritettiin vielä 5 hoitokertaa 24 päivän aikana, jolloin ESWT kertoja oli yhteensä 17. Hoito toteutettiin patellajänteen molemmilta puolilta, lisäten polven flexiokulmaa kivun salliessa vähitellen 90 asteeseen. Urheilija palasi laskettelun pariin tyytyväisenä 3 kk:n jälkeen loukkaantumisesta. Esittäjä mainitsi, että monet lääkärit käyttävät nykyään ESWT:tä leikkausten jälkeen edistääkseen kudoksen uusiutumista. ESWT vaikuttaa myös nivelen sisäisesti, rustoon, synoviittiin jne. Tämän tapaustutkimuksen jälkeen esittäjä hoiti 11 potilaan osittaista ACL repeämää ilman leikkausta, ESWT:llä. Näistä 10:llä tulos oli tyydyttävä, yhden potilaan vanhemmat halusivat leikkauksen kesken hoitojakson. Hoidettaessa ilman operaatiota osittaisia ACL repeämiä ESWT:llä, potilaalla ei tule olla muita leikkausta vaativia ongelmia, kuten nivelkierukkarepeämä, murtumaa tai polven muuta nivelsidevauriota. Polvi tulee kuvata MRI:llä ja potilaan talous täytyy mahdollistaa hoidon toteuttamisen. Loppupäätöksenä ESWT auttaa kudoksen regeneraatiossa ja on hyvä konservatiivinen hoitovaihtoehto osittaisessa ACL repeämässä. Tämä tarjoaa myös leikkaukseen verrattuna mahdollisuuden palata nopeammin urheilun pariin. Jatkotutkimuksia tarvitaan esim. oikean hoitoannostelun osalta.

KEYNOTE: Combining ESWT & PRP in Athletes
C. Leal, Colombia

Esittäjä on työskennellyt regeneratiivisen lääketieteen parissa 25 vuotta ja näkee suuremmaksi ongelmaksi esim. jalkapalloilijoilla akuuttien vammojen sijaan krooniset vammat, vammojen puutteellisen paranemisen. Regeneraatiota voidaan parantaa stimulaatiolla (mekanotransduktio), ortobiologisilla implanteilla (lähinnä kantasolut ja PRP eli platelet rich plasma) ja siirrännäisillä. PRP:llä saadaan hyviä tuloksia esim. lievässä osteoartriitissa. Nykyään PRP:tä ei käytetä enää leikkausten yhteydessä koska tulehdus tappaa solut. Ennemmin 3-6 viikkoa leikkauksen jälkeen. PRP auttaa kantasoluja aktivoitumaan. PRP:ssä on yli 200 kasvutekijää. Shockwave stimuloi verisuonten muodostumista, solujen erikoistumista ja migraatiota, lisää kasvutekijöitä, solujen välisiä välittäjäaineita ja parantaa geenien imeytymistä. PRP toimii verisuonissa olevien verihiutaleiden kautta, mutta Shockwave auttaa elimistöä lisäämään verisuonitusta ja tuottamaan kasvutekijöitä stimuloimalla soluja. Hoitoalue on shockwavella laajempi. PRP:n ja shockwaven yhdistelmästä voi olla hyötyä, eli shockwave hoito saattaa stimuloida kasvutekijöiden vapautumista verihiutaleista sen jälkeen, kun PRP pistos on annettu.

Yhdistelmähoitoa kokeiltiin ensiksi hevoselle, jolla oli nivelsiderepeämä. Yhdistelmähoidon tulos vaikutti paremmalta verrattuna erikseen suoritettuihin hoitoihin. Myöhemmin yhdistelmähoitoa kokeiltiin jalkapalloilijoiden patellajänteen merkittävään tendinopatiaan. Tässä tutkimuksessa yhdistelmähoito (PRP+rPW) toi paremman tuloksen kuin pelkästään radiaalinen shockwave. PRP:ssä ja shockwavessa on paljon samaa. Kirjallisuudessa PRP on hieman parempi. Shockwave on parempi seuraavilta osin: Parempi geenien imeytyminen, uusien verisuonten muodostuminen, perisyyttien stimulointi ja erikoistuminen. Shockwave on myös ihoa läpäisemätön hoitomuoto, joka vaatii vain yhden suorittajan ja on suhteellisen kivuton. Esittäjä itse käyttää jompaakumpaa, aloittaa mieluummin non-invasiivisesta menetelmästä (shockwavesta), mikäli tuloksia ei synny 3 kk aikana, siirtyy PRP:hen. Jotkut toimivat toisin päin. Leikkaus on todennäköinen vaihtoehto, mikäli vaiva ei parane 6 kk jälkeen.

KEYNOTE: ESWT & Intraosseus PRP in Athletic Osteoarthritis
S. Sampson, United States of America

Aikuisessa ihmisessä on n. 37,2 biljoonaa solua. Joka sekunti 15 miljoonaa verisolua kuolee ja regeneroituu.
PRP on potilaan verestä sentrifugoimalla tuotettua kasvutekijöitä sisältävää solukertymää, joka injisoidaan takaisin potilaaseen. Esittäjän klinikalla Kaliforniassa usein tapaa osteoartriitista kärsiviä urheilijoita, joilla taustalla on nivelkierukkavaurio tai ACL vaurio. ESWT on osoittautunut tehokkaaksi luuturvotuksen hoitoon polven mediaalisella puolella (Sansone et al 2017). 86 potilaan tutkimuksessa korkeaenerginen ESWT -hoito vähensi 6 kk:n kohdalla luuturvotusta 86 % kun kontrolliryhmässä väheneminen oli 41 %. VAS väheni 88 % vs. 42 % kontrolliryhmällä. WOMAC luokitus parani 65 % vs. 22 % kontrolliryhmällä. Injektioiden lisäksi solun aineenvaihduntaa tehostavat liikunta, ESWT ja elektromagneettiset hoidot. Aina ei tiedä mistä hoidosta potilas hyötyy parhaiten, joten esittelijä pitää hyödyllisenä yhdistää näitä menetelmiä (nivelensisäiset ja luunsisäiset pistokset, ESWT ja magneettihoito).

ESWT:n vaikutuksia:

 • Vähentää Substance P:tä ja CGRP:tä
 • Lisää solujen läpäisevyyttä
 • Vapauttaa typpioksidia
 • Lisää luun aineenvaihduntaa
 • Stimuloi verisuonten ja luun muodostumista
 • Vapauttaa kasvutekijöitä
 • Stimuloi MSC:tä ja BMP-2:ta

The Rationale and Therapeutic Effect of Extra-Corporeal Shockwave Therapy (ESWT) on The Rotator Cuff Lesions with Shoulder Stiffness: a Prospective Randomized Study
J. – Y. Ko, K. – K. Siu, F. – S. Wang, C. – J. Wang, W. – Y. Chou, C. – C. Huang, S. – J. Kuo, Taiwan

37 olkapään kiertäjäkalvosimen vauriosta ja olkapään jäykkyydestä kärsivää satunnaistettiin kahteen ryhmään. Shockwave -ryhmäläisiä hoidettiin 3000 iskua 0,3mJ/mm² teholla kahteen pisteeseen. Biomarkkereita mitattiin verestä 1 ja 4 viikkoa intervention jälkeen.
ESWT ryhmällä oli selvästi paremmat tulokset kipujanalla (VAS) mitattuna, CMS:ssä (Constant and Murley score) ja olkapään liikelaajuudessa 6 ja 12 kk intervention jälkeen. Biomarkkereissa ei ollut ryhmien välillä eroja 1 ja 4 viikkoa intervention jälkeen. Johtopäätöksessä todettiin ESWT:n saattavan olla hyödyllinen hoitomuoto kiertäjäkalvosimen vaurioihin, joihin liittyy olkapään jäykkyys, mikäli hoito ei ole ollut tuloksellista kolmeen kuukauteen.

Focused Type Extracorporeal Shockwave Therapy For Ischial Apophysitis in Young Gymnasts
T. Omodani, K.Takahashi, Japan, United States of America

Tutkimuksessa selvitettiin fokusoidun shockwaven vaikutusta nuorten voimistelijoiden istuinkyhmyn apofysiittiin. Osallistujat (4 poikaa, 14 tyttöä) olivat iältään 11-14 -vuotiaita. Tutkimuksessa 10 osallistujaa osallistui pelkästään kuntoutukseen, kun toisen ryhmän hoito koostui sekä kuntoutuksesta että ESWT hoidosta. Shockwaven annostus oli 3000 iskua alle 0,20 mJ/mm², keskimäärin 3,6 kertaa, 1 kk välein.

Kaikki potilaat shockwave ryhmässä olivat kivuttomia hoitojakson jälkeen. Kivun poistuminen tapahtui keskimäärin 139 (56 – 272) päivässä. Sen sijaan vain 2 potilasta harjoitteluryhmästä oli kivuttomia seurantajakson lopulla. Näillä kahdella harjoitteluryhmäläisistä aikaa kivuttomuuteen kului 51 ja 63 päivää. Lopputarkastuksessa n. 4 kk päästä hoidon aloittamisesta siis kaikki ESWT ryhmäläiset olivat kivuttomia, kun harjoitteluryhmästä 80 % koki edelleen kipua. Esittäjä mainitsi ESWT:n kipua lievittäviksi vaikutuksiksi selektiivisen myelinoimattomien hermojen hajoamisen, hermojen johtoaineiden ja hermojen uusiutumisen tukahduttamisen. Neovaskularisaatio, osteogeneesi ja hermojen hajoaminen edistää siis kivun lievitystä ja luutumista.

Extracorporeal Shockwave Therapy For First Rib Stress Fracture
T. Sugiyama, H. Murakami, K. Noguchi, K. Kawano, N. Shiba, Japan

Fokusoidun shockwaven vaikutusta ensimmäisen kylkiluun rasitusmurtumaan tutkittiin 6 miespotilaalla, jotka olivat iältään keskimäärin 18,3 -vuotiaita. Hoito toteutettiin 3000 iskulla, energiateholla 0,01-0,2 mJ/mm² palautteesta riippuen. Hoitokertoja keskimäärin 4,3. Tuloksia arvioitiin käyttämällä Numeral Rating Scalea (NRS) ja aikaa, joka tarvittiin palaamiseen urheilun pariin. Hoidon ansiosta NRS parantui 10 pisteestä keskimäärin 0,5 (+/- 0,7). Kaikki pystyivät palaamaan urheilun pariin. Tämä tapahtui keskimäärin 31,5 päivän jälkeen. Pohdinnassa ESWT:n todettiin vaikuttavan kipuun lyhytaikaisesti hajottamalla vapaita hermopäätteitä, lisäämällä kasvutekijöitä ja vaikuttamalla pitkäaikaisesti kudoksen parantamiseen edistämällä uusien verisuonten muodostumista. Hoitokulma suunnattiin 30 astetta sivuttain minimoidakseen vaikutuksen keuhkoon.

ESWT in Pain and Myofascial Treatment

Moderator: S. Thiele, Germany
Chairs: K. Freitag, Spain/H. Müller-Ehrenberg, Germany

KEYNOTE: Myofascial Pain Management. What Can we Expect From The Future
H. Müller-Ehrenberg, Germany

Myofaskiaalinen kipu voi syntyä loukkaantumisesta, akuutista tai kroonisesta ylirasituksesta. Näihin liittyvät usein triggerpisteet. Lihas ja faskia käsittää n. 40-50 % kehon painosta ja muodostavat sekä anatomisen että toiminnallisen yhteyden. Myofaskiaaliset triggerpisteet muistuttavat monia nivelvaivoja, neurologisia tai ortopedisiä vaivoja. Diagnoosikriteerit vaihtelevat kirjallisuudessa. Nämä voivat sisältää kireitä säikeitä, kivuliaan kyhmyn, paikallisesti kipeän tai heijastavan kipukohdan. Shockwave on hyvä keino näiden löytämisessä. Esittäjällä oli mahdollisuus nähdä MRI (3T) kuva trapeziuksen triggerpisteestä ennen ja jälkeen fESWT hoidon, jolloin kudos näkyi muuttuneena.

ESWT hoidon vaikutukset myofaskiaaliseen kudokseen:

 • Anti-inflammatorinen
 • Analgeettinen
 • Edistää paranemista
 • Edistää kudoksen regeneraatiota
 • Edistää kollageenin muodostumista
 • Pehmittää kovettunutta kudosta

ESWT:n vaikutukset fibroblasteihin:

 • Fibroblastien määrän lisääntyminen
 • TGF-β1:n modulaatio
 • Tyypin I ja III kollageenin lisääntyminen
 • Typpioksidin (NO) ja eNOS:n lisääntyminen
 • Verisuonten endoteelin kasvutekijöiden (VEGF) lisääntyminen

Tutkimuksista tiedetään, että ESWT vaikuttaa fibroblasteihin ja faskiakudokseen. V. 2018 tutkimuksessa Stecco C. ym. toi esiin uuden solutyypin, faskiasyytin, joka poikkeaa fibroblasteista. Faskiasyytit mm. kykenevät tuottamaan hyaluronihappoa, joka edistää rakenteiden liukumista. Esittäjä kertoi pari viikkoa sitten kuulleen Steccolta fokusoidun shockwaven positiivisesta välittömistä vaikutuksista solunväliaineeseen, muttei tutkimuksen tässä vaiheessa kertonut asiasta enempää. Hän järjestää myös koulutusta, jossa yhdistyvät faskiamanipulaatio -konsepti ja shockwave. Myofaskiaan kohdistuva tutkimus on tullut koko ajan tärkeämmäksi. Kun v. 2008 sanoilla ”myofascial trigger points” löytyi lääketieteen tietokannasta Pub Medistä 159 tutkimusta, osumia v. 2021 oli 1514. Functional myofascial ESWT tarkoittaa myofaskiaalisen kokonaisuuden huomioimista, esim. lateraalisen gastrocnemiuksen tai gluteus mediuksen triggerpisteen hoitamista ESWT:llä plantaarifaskiitti- tai akillesjännepotilaalla.

Myofascial Trigger Points Treatment With Extracorporeal Shockwaves: A Novel Approach For Plantar Fasciitis
F. Giordani, L. Tognolo A. Bernini, P. Ruggieri, C. Biz, A. C. Frigo, C. Stecco, S. Masiero, Italy

Tutkimuksessa selvitettiin faskiamanipulaation ja shockwaven yhdistelmän vaikutusta plantaarifaskiittiin. Faskiamanipulaatio on manuaalisen terapian koulukunta, jossa tähdätään biomekaanisen tasapainon saavuttamiseen faskian normaalin liukumisen palauttamisella. Tutkimuksessa 30 plantaarifaskiittipotilasta satunnaistettiin kahteen ryhmään. Toista hoidettiin perinteisesti shockwavella, toisessa ryhmässä shockwave toteutettiin triggerpisteisiin alaraajoissa ja lantion alueella faskiamanipulaation perusteiden mukaan. Hoito toteutettiin kaikille 3 kertaa, seuranta 1 ja 4 kk hoitojakson jälkeen. Hoidon annostus koeryhmälle oli 1500 iskua fokusoidulla laitteella, kuhunkin pisteeseen 0,05-0,167 mJ/mm², 5 Hz. Perinteisesti hoidetulle ryhmälle annostus oli 2000 iskua, 0,32 mJ/mm², 5 Hz. Tulosten (17-iFFI; FAOS) perusteella ESWT myofaskiaalisiin triggerpisteisiin suoritettuna vähensi kantapääkipua plantaarifaskiittipotilailla palauttamalla faskian liukumisen ja normalisoimalla biomekaanisen tasapainon ja on näin ollen varteenotettava vaihtoehto tavanomaiselle plantaarifaskiitin hoidolle.

Adhesive Capsulitis: Combined Treatment With Shockwaves And Ballistic Waves Performed During The Physiotherapy Session
C. Di Luise, S. Russo, M. Albano, G. Di Giorgio, Italy

18 jäätyneestä olkapäästä kärsivää henkilöä (18-70v) hoidettiin kerran viikossa 4 viikon ajan fokusoidun, radiaalisen ja fysioterapian yhdistelmällä. Fokusoidun annostus oli 800 iskua 0,08 – 0,25 mJ/mm². Ballistisessa hoidossa käytettiin myofaskiaaliseen hoitoon soveltuvaa hoitopäätä. Fysioterapia koostui venyttelystä, pumppaavista liikkeistä, liikkeeseen liitetystä mobilisaatiosta, manuaalisesta terapiasta ja itsemobilisointi harjoittelusta.
Olkapään aktiivinen ja passiivinen liikkuvuus lisääntyi huomattavasti ensimmäisen hoidon jälkeen ja oli alkutilanteeseen verrattuna huomattavasti lisääntynyt kuukauden jälkeen. VAS kipujanalla mitattuna kipu väheni merkittävästi. DASH ja SPADI lukemat parantuivat. Hoitokertojen väliset muutokset olivat suurimpia ensimmäisen hoitokerran jälkeen. Pohdinnassa tuotiin esiin shockwaven lisäarvo harjoittelun ja manuaalisen terapian hyötyjen maksimoimiseksi.

Radial Pressure Waves Efficacy on Myofascial Pain in Patient With Serious Post-COVID Syndrome – Case Report
J. Nedĕlka, T. Nedĕlka, Czech Republic

Long COVID:iin liittyy usein hengitystoiminnan huononeminen, lihasepätasapaino ja kipujärjestelmän muuttuminen (myofaskiaalinen kipu, depressio, neuoropaattinen kipu jne). Myös ryhti on monilla lysähtänyt. Tapaustutkimuksessa selvitettiin shockwaven vaikutusta 46 -vuotiaalle naiselle 4 kk vakavan covid taudin jälkeen, johon liittyi keuhkokuume. Hoito toteutettiin radiaalisella laitteella (2,2 bar, 2000 iskua), myofaskiaalisen hoidon periaatteiden mukaan, huomioiden kipu, asento ja hengitys. Verenkiertoon liittyvät muutokset suoritettiin FLIR mittauksella hoidon jälkeen. Matalaenergisen radiaalisen shockwaven todettiin olevan hyödyllinen liikkumiseen, kipuun ja hengitysvaikeuteen tässä post-COVID potilaan tapaustutkimuksessa.

Chronic Shoulder Pain Management And Extracorporal Shockwave Treatment Through an Interdisciplinary Rehabilitation Perspective – Case Report
E. Kouloulas, Greece

Fokusoidun, radiaalisen ja pulsoivan magneettistimulaation ja terapeuttisen harjoittelun yhteisvaikutusta tutkittiin tapaustutkimuksessa 71 -vuotiaalla naisella, joka oli kärsinyt kroonisesta olkapääkivusta yli 4 kk johtuen olkaluun murtumasta kaatumisen seurauksena. Fokusoidun shockwaven parametrit olivat 20 Hz, 4000 iskua/kerta, energy flux density (EFD) 0,53 J/mm², tavoitteena nopeuttaa murtuman paranemista. Radiaalisen shockwaven annostelu oli 15 Hz, 3000 iskua 2.0 baarin teholla, tavoitteena lievittää kipua. PMS hoidon parametrit: 5Hz/intensiteetti 40 % / 3 Tesla. Terapeuttinen harjoittelu 2 x viikossa, 16 kertaa, shockwave kerran viikossa 8 kertaa, magneettihoito 2 x viikossa 6 kertaa.
Hoidon myötä kipu väheni (VAS: 1/10 vs. VAS: 7/10), röntgentutkimuksessa 6 viikon kohdalla luu oli parantunut, liikkuvuus oli parantunut ja potilas kykeni palaamaan kivuttomiin päivittäisiin toimintoihin.

KEYNOTE: ESWT in Supportive Care And Rehabilitation of Cancer Patients
R. Crevenna, Austria

Radial Pressure Waves in Physiotherapy and Professional Sports

Moderator: T. Nedĕlka, Czech Republic
Chairs: K. Freitag, Spain/M. Ringeisen, Germany

KEYNOTE: Radial Pressure Wave Therapy And Training in Professional Dance Sports
A. Mohr, Germany

KEYNOTE: Radial Pressure Waves (RPW) Indications in Physiotherapy
T. Nedĕlka, Czech Republic

Esittäjänä toimiva lääkäri kertoi olevansa iloinen, että myös fysioterapeutit käyttävät nykyään shockwavea, jolloin saadaan monipuolisempi näkökulma ongelmien hoitoon. Ilman kokonaisuuden huomioimista saatetaan hoitaa pelkästään oiretta, ei sen aiheuttajaa. Lääkärit silti kytkevät fysioterapeutit lähinnä radiaaliseen menetelmään. Esityksessä käytiin läpi ESWT:n käyttöaiheista ja vaikuttavuudesta tuki- ja liikuntaelimistön ongelmissa ja osana urheilufysioterapiaa.

KEYNOTE: Radial Pressure Waves Combined with Dynamic Neuromuscular Stabilisation Exercise Program – A New Perspective of Treatment in Sports Physiotherapy
J. Katolicky, Czech Republic

Esityksessä korostettiin liikkeen kokonaisuuden (liikeketjun) merkitystä lihas-hermo -järjestelmän normaalin toiminnan saavuttamiseksi. Harjoittelussa käytettiin saman tyyppisiä liikkeitä, jotka kuuluvat kehittyvän lapsen motoriseen käyttäytymiseen. Paikallisen regeneraation lisäksi shockwavealla voidaan tukea harjoittelua lievittämällä tarkoituksenmukaisella alueella kireyttä, vähentävän kipua ja parantamalla liikkeen hallintaa tuomalla sensorista informaatiota aivoille. Esittäjä kertoo käyttävänsä mieluummin radiaalista shockwavea kuin käsiä, koska tämä on nopeampaa ja tuottaa samanlaisen tai paremman tuloksen.

Recent Developments of ESWT in Orthopedics and Traumatology

Moderator: J. Eid, Brazil
Chairs: J. R. Aranzabal, Spain/V. Auersperg, Austria

Focused Shockwave Treatment For Greater Trochanteric Pain Syndrome a Multicenter, Randomized, Controlled Clinical Trial
M. Ch. Vulpiani, F. Santoboni, M. Vetrano, L. De Iaco, Italy

Tutkimuksessa selvitettiin fokusoidun shockwaven vaikutusta lonkan ison sarvennoisen alueen kipuun. 103 osallistujaa jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai shockwavea ja harjoitteluterapiaa, verrokkiryhmä pelkästään harjoitteluterapiaa. Shockwave toteutettiin viikoittain 3 kertaa: 0,20 mJ/mm², verrokkiryhmällä 0,01 mJ/mm². Arviointi suoritettiin alussa, 1, 2, 3, ja 6 kk hoitojen jälkeen.
VAS mittarilla kipu väheni 6,3:sta 2,0:aan koeryhmässä, kun pelkästään harjoittelua toteuttaneiden ryhmässä kipu väheni 4,7:ään. Muilla mittareilla (HHS, LEFS, EQ-5D) tulokset olivat koeryhmällä huomattavasti parempia lukuun ottamatta LEFS lukemaa 1 kk:n kohdalla hoidon jälkeen. Loppupäätelmänä fokusoidun shockwaven ja harjoittelun yhdistelmän todettiin olevan turvallinen ja tehokas menetelmä hoitaa reiden ison sarvennoisen alueen kipua, onnistumisprosentin ollessa 2 kuukauden jälkeen hoidosta 86,8 %, joka säilyi seurantajakson loppuun saakka.

Comparison of Insertional Versus Non-Insertional Plantar Fasciitis Treated by Focused Extracorporeal Shockwave
H. Odagiri, Japan

Plantaarifaskiitin hoitoon kohdistuu paljon tutkimuksia, mutta non-insertional -alueen hoitoa fokusoidulla shockwavella on huonosti tutkittu. Tässä tutkimuksessa vertailtiin shockwaven hoitovaikutusta non-insertional -alueen ja kiinnitysalueen ongelmien kesken 272 jalalla, joissa oireet ovat kestäneet yli 6 kk. Hoito toteutettiin viikoittain 2500 iskulla, yhteensä 3 kertaa. Kipu arvioitiin VAS mittarilla alussa ja 6 kk seurantajakson jälkeen. Jaloista 241 oli kiinnityskohdan vaivoja, 31 non-insertional -alueen vaivoja. Molemmissa ryhmissä kliinisesti hoitotulos oli huomattavasti parempi molemmissa ryhmissä. Merkittäviä eroja ryhmien välillä ei havaittu. ESWT:n todettiin olevan tehokas sekä kiinnityskohdan että non-insertional -alueen vaivoihin plantaarifaskiitissa.

KEYNOTE: ESWT in Osteoarthritis
J. Eid, Brazil

Osteoartriitti koskettaa 240 miljoonaa ihmistä. Maailmanlaajuisesti yli 60 -vuotiailla 9,6 % miehistä ja 18 % naisista osteoartriitti on oireileva. Trendi on kasvava, vuodesta 1990 vuoteen 2013 nousua on 75 %. Hoitohinta vuosittain on 42,3 miljoonaa. ESWT:stä on pre-kliinisiä tutkimuksa osteoartriitin hoidosta rotilla vuodelta 2011-2012. ESWT:n vaikutuksina todettiin kondroprotektiivinen ja regressiovaikutus rottien polven osteoartriitissa, tyypin II kollageenin lisääntyminen, VEGF BMP osteokalsiinin lisääntyminen ruston alaisessa luussa. 2017 ja 2019 myös esitettiin tutkimuksia, näissä hoidon kohteena oli polven rustonalainen luu. Myös kliinisiä tutkimuksia ja näistä meta-analyysejä polven osteoartriitin hoidosta ESWT:llä on tehty. Näiden mukaan ESWT vähentää kipua sekä toimintaa ja on turvallinen. Hoidossa energiamäärältään keski- tai korkeatehoiset hoidot tuottavat paremmat tulokset kuin matalatehoiset hoidot. On myös menestyksellisempää, kun hoidetaan sekä proksimaalista sääriluuta että distaalista reisiluuta.

KEYNOTE: ESWT & EMTT in Supraspinatus Tendinopathy/RCT
L. Gerdesmeyer, Germany

Esittäjä kävi läpi elektoromagneettiterapian (Magnetolith) ja ESWT:n yhdistelmähoitoa supraspinatus tendinopatiassa. Magneettikentän muuttuminen tuottaa sähkökenttiä, jotka vaikuttavat mm. solukalvoon ja ioneihin. Soluvälitilassa olevan kollageenin tiedetään olevan piezo-elektrinen.

ESWT -hoidon biologisia vaikutuksia:

 • Solukalvon läpäisevyyden lisääntyminen
 • Mitokondrion stimulointi, ATP:n lisääntyminen
 • Substance P:n väheneminen
 • Ei-myelinoitujen hermosäikeiden väheneminen
 • Tulehduksen väheneminen
 • Angio- ja vaskulogeneesi
 • Typpioksidin tuotanto
 • Kasvutekijöiden tuotanto (VEGF, BMP, OP jne.)
 • Kantasolujen tuotanto ja erikoistumisen edistäminen

Aihetta koskevaan tutkimukseen osallistui 86 rotator cuff tendinopatiasta kärsivää potilasta. Näistä 42 hoidettiin ESWT:llä ja 44 ESWT:llä ja magneettiterapialla (EMTT). Fokusoitu ESWT annostus: 1500 iskua, 0,32 mJ/mm². Kolme hoitokertaa, kahden viikon välein. Hoitotulokset olivat selvästi parempia yhdistelmähoitoryhmällä. Kotiin viemisenä esittäjä muistutti, ettei mistään MSK hoitomenetelmästä ole enemmän näyttöä kuin ESWT:stä. ESWT ja EMTT toimivat eri tavalla, fokusoitu ESWT on paikallinen, EMTT vaikuttaa laajemmalle alueelle ja vielä syvemmälle.

POSTER SESSION

Jury: C. Leal, Colombia/K. Knobloch, Germany/R. Mittermayr, Austria

Can Shockwave be Used For The Treatment of Meniscal Tears?
P. E. Hobrough, United Kingdom

Rotilla tehdyillä kokeilla ESWT:n on osoitettu edistävän paranemista polven nivelkierukassa avaskulaarisella alueella stimuloimalla nivelkierukan soluja, vaikuttamalla CCN2 ja rustospesifin solunulkoisen väliaineen kautta. (Fokusoitu) ESWT voi luoda paranemista edistävän ympäristön, jolla saattaa olla vaikutusta myös rustoon. Myös elektromagneettisen hoidon (EMTT) on osoitettu edistävän nivelkierukan solujen muodostusta.

Clinical Outcomes of Radial Versus Focused Extracorporeal Shockwaves in Plantar Fasciitis
Y. Liu, A. Guo, S. Wang, L. Wang, L. Zhang, China

Tutkimuksessa verrattiin radiaalisen ja fokusoidun shockwaven hoitotulosten eroja plantaarifaskiitissa. 85 potilasta jaettiin kahteen ryhmään. Arvioinnit tehtiin 1, 2, 3 ja 4 viikon päästä VAS kipujanaa käyttäen. 2 ja 4 viikon kohdalla FAAM (Foot and Ankle Ability Measure) mittarilla. 3 viikon ja 1 vuoden kohdalla RM (Roles and Maudsley). Molemmat hoitomuodot osoittautuivat tehokkaaksi. Tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä ei ollut

Ultrasonographic Change After Extracorporeal Shockwave Therapy For Knee Osteoarthritis – Pilot Study
H. – E. Yang, J. – H. Lee, J. – H. Jeon, South Korea

Fokusoidun ESWT:n vaikutusta polven osteoartriittiin tutkittiin 8 potilaalla. Annostus: 3 hoitokertaa, 1000 iskua 0,05mJ/mm². Arviointi heti hoidon jälkeen, kolmannen hoitokerran jälkeen ja 1 kk kolmannen hoitokerran jälkeen. VAS ja WOMAC vähenivät heti, mutta ei tilastollisesti paljon. Suprapatellaarinen effuusio väheni, muttei tilastollisesti paljon. Doppler aktiviteetti lisääntyi kolmannen hoitokerran jälkeen, mutta 1 kk hoitojen jälkeen oli palautunut alkutasolle. Ei merkittävää muutosta Lequence indeksissä, liikkuvuudessa ja ruston paksuudessa. Johtopäätöksenä Doppler saattaa lisääntyä. ESWT saattaa olla käyttökelpoinen hoitomuoto polven osteoartriitin hoidossa.

Case Report – Treatment of a Patient With Knee Osteoarthritis
B. Kalchovska, M. Gocevska, M. Manoleva, V. Koevska, B. Mitrevska, C. Gerakaroska-Savevska, E. Nikolik-Dimitrova, Republic of North Macedonia

Tapaustutkimuksessa polven osteoartriittia hoidettiin 54 -vuotiaalla miehellä kerran viikossa, 5 kertaa, 3000 iskua 2 baarin teholla 10 Hz taajuudella. Tilanne oli hoitojakson jälkeen subjektiivisesti ja objektiivisesti parempi. Liikkuminen oli helpompaa, kipu väheni VAS janalla mitattuna kuudesta kolmeen, WOMAC (Westwern Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis score) väheni -30.

Pilot study: Peri/Spine actors for low back pain & RPW for knee pain
P. E. Hobrough, United Kingdom

Esitys koostui kahdesta eri tutkimuksesta. Ensimmäisessä verrattiin radiaalisen shockwaven vaikutusta lume rPW:hen 15:lla alaselkäkivusta kärsivällä potilaalla. Annostus aluksi 500 iskulla 1,5 bar, jonka jälkeen jatkui 2000 iskualla 2,5 bar. Arviointi viikoilla 1,2,3,4,5,6,12 ja 18. Kipu lievittyi välittömästi hoidon jälkeen ja jatkoi vähenemistä hoitojakson loppumisen jälkeen (vko 12 ja 18). Lumeryhmässä kipu keskimääräisesti lisääntyi.

Polven osteoartriitista kärsiviä hoidettiin samalla asetelmalla ja annostelulla. Radiaalisen shockwaven ryhmässä polven kipu ja jäykkyys väheni, polvi toimi paremmin. Lumeryhmällä tilanne 12 viikon kohdalla oli kuitenkin vielä parempi. Johtopäätöksenä rPW voi auttaa polven osteoartriitissa, mutta todennäköisesti fokusoitu shockwave on tähän tehokkaampi.

Radial Shockwave Therapy For Elite Runners
P. E. Hobrough, United Kingdom

Esittelijä kertoi protokollasta, jota hän käyttää radiaalisen paineaaltohoidon käytössä huippu-urheilijoille. Kolmen vaiheen protokolla koostuu hoidosta, nousujohteisesta harjoittelusta ja paluusta kilpakentille. Hoidossa ensimmäinen vaihe sisältää 500 iskua 1,5 bar teholla vamma-alueelle, jonka jälkeen 2000 iskua 2,5 bar teholla. Tavoite on saavuttaa n. VAS 5 tuntemus, jonka vuoksi tehot voivat vaihdella. Yksi yleisimmistä urheiluvammoista on akillesjänteen tendinopatia. Esittelijä käyttää kolmivaiheista kuntoutusta, jossa ensiksi toteutetaan isometrinen harjoittelu 2 viikon ajan (4 – 5 x 45 sek. pitoja joka toinen päivä). Tämän jälkeen isommilla painoilla hitaasti (4-6 sek.) 4 x 15 toistoa 6 viikon ajan, jonka jälkeen eksentrinen harjoittelu 8 viikkoa, 4 x 15 toistoa 80 % maksimista, joka toinen päivä (tehokkain kollageenisynteesi). Kilpakentillepaluuvaiheessa shockwave suoritetaan lepopäivän aamuna. Seuraavana päivänä harjoittelu 40 % teholla, jonka jälkeen normaali harjoittelu ja sen lisäksi joka toinen päivä kuntouttavat harjoitukset.

Low-Energy Extracorporeal Shockwave Therapy For Flexor Carpi Ulnaris Calcific Tendinopathy: A Case Report
M. Pérez-Cuesta Llaneras, A. Fernández-Bravo Rueda, A. Fernández López, Spain

Esityksessä käytiin läpi shockwave hoidon tapaustutkimus flexor carpi ulnaris jänteen kalkkeutumassa 31v naisella. VAS lukema oli 7/10 eikä aikaisempi hoito ollut tuottanut tulosta. Fokusoitu hoito suoritettiin ultraääniohjatusti 3 kertaa, viikon välein teholla 0,028mJ/mm². Kolmen hoidon jälkeen kipu oli 3/10 VAS, särkylääkkeitä ei tarvinnut syödä ja käsi toimi paremmin päivittäisissä toiminnoissa. Haittavaikutuksia ei ollut. Esityksen loputtua kommentoitiin hoitotehoa, joka oli pienempi mitä kalkkeutumien hoidossa yleensä käytetään.

Efficacy of Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT) in Partial Thickness Tendon Tears 
A. M. Pozo Román, B. de la Fuente de Hoz, Spain

ESWT:n on todettu toimivan tendinopatioissa hyvin. On kuitenkin vähemmän tutkimuksia ESWT:n vaikuttavuudesta jänteen osittaisissa repeämissä. Tähän tutkimukseen osallistui 60, joilla jännerepeämät olivat lähinnä olkapään kiertäjäkalvosimessa (55 kpl), viidellä akillesjänteessä. Repeämät todettiin MRI:llä tai ultraäänellä. Kaikilla oli vähintään 3 kk kestänyt fysioterapiaa ja lääkitystä sisältänyt hoitojakso, joka ei ollut tuottanut tuloksia. Shockwave suoritettiin fokusoidulla laitteella 4 kertaa 15-21 päivän välein. Tulokset arvioitiin ultraääntä ja MRI:tä käyttäen 3 kk viimeisen hoidon jälkeen. Roles ja Maudleys scorea. Arvioinnissa 63,4 %:lla tilanne oli parempi. Paraneminen oli selvästi parempaa pienissä repeämissä, jolla vähintään kohtalaista paranemista tapahtui 82,25 %:lla. 53,40 % sai hyviä tuloksia ja 16,09 %:lla tulokset olivat erinomaisia Suurten repeämien ryhmässä kukaan ei saanut hyviä tai erinomaisia tuloksia, 27,58 %:lla heistä vaikutus oli huono tai kohtalainen. Johtopäätöksenä oli se, että ESWT voi olla hyödyllinen hoitomenetelmä pienten jännerepeämien hoidossa.

Basic Research

Moderator: R. Mittermayr, Austria
Chairs: C. D’Agostino, Italy/D. Hercher, Austria

KEYNOTE: Basic Science Insights From Myocardial Biopsies of The CAST-HF Trial
J. Holfeld, Austria

KEYNOTE: A Systemic Approach to The Standardization of Pre-Clinical ESWT Research
C. Slezak, United States of America

Effects of ESWT on Neuroregeneration After Median Nerve Reconstruction With Autologous Nerve Grafts or Three Different Conduits in The Rat
J. C. Heinzel, C. Keibl, V. Oberhauser, G. Längle, H. Frick, B. Schädl, M. Sima, N. Swiadek, J. Ferguson, A. Teuschl, T. Hausner, J. Kolbenschlag, D. Hercher, Austria, Germany

Histomorphometric Analysis of Tidemark Roughness And Articular Calcified Cartilage Thickness After Extracorporeal Shockwave Therapy on Various Locations of Knee Osteoarthritis
J. – H. Cheng, C. – J. Wang, W. – Y. Chou, J. – M. Peng, S.- L. Hsu, C. – Y. Huang, J. – Y. Ko, K. – K. Siu, Taiwan

Advantages of Preconditioning of ASCS by Shockwave Therapy
K. Freitag, M. C. Freitag, H. Pipis, A. Romero, M. Rico, E. M. Mayoral, Spain

Hippo/YAP/TAZ Mediates Angiogenic Response And Exosome Release Upon SWT
F. Nägele, M. Graber, L. Pölzl, S. Lechner, V. Schweiger, R. Weiss, V. Weber, J. Holfeld, C. Gollmann-Tepeköylü, Austria

miR-19a-3p Containing Exosomes Improve Function of Ischemic Myocardium Upon Shockwave Therapy
J. Hirsch, L. Pölzl, M. Graber, F. Nägele, D. Lobenwein, M. Hess, M. J. Blumer, E. Kirchmair, J. Zipperle, C. Hromada, S. Mühleder, H. Hackl, M. Hermann, H. Al Khamisi, R. Mittermayr, P. Paulus, H. Fritsch, N. Bonaros, R. Kirchmair, J. P. Sluijter, S. Davidson, M. Grimm, J. Holfeld, C. Gollmann-Tepeköylü, Austria, The Netherlands, United Kingdom

Shockwaves Induce an Evolutionary Conserved Mechanism of Spinal Cord Regeneration
C. Gollmann-Tepeköylü, M. Graber, F. Nägele, T. B. Roehrs, J. Hirsch, L. Pölzl, B. Moriggl, A. Mayr, F. Troger, E. Kirchmair, J. F. Wagner, M. Nowosielski, C. Kremser, H. Hackl, R. Huber, D. Hercher, L. Mayer, J. Völkl, I. Tancevski, D. Meyer, M. Grimm, M. Knoflach, J. Holfeld, Austria

Therapeutic Transdifferentiation of Fibroblasts to Functional Endothelial Cells Upon Shockwave Therapy
J. Hirsch, M. Graber, C. Gollmann-Tepeköylü, V. Schweiger, L. Pölzl, F. Nägele, D. Lener, H. Hackl, S. Sopper, E. Kirchmair, S. Lechner, D. Lobenwein, J. Völkl, I. Tancevski, M. Grimm, J. P. Cooke, J. Holfeld, Austria, United States of America

25+1 Years DIGEST

Moderator: W. Schaden, Austria
Chairs: K. Knobloch, Germany/ M. Ringeisen, Germany

DIGEST History Since 1995
K. Knobloch, Germany

DIGEST Guidelines
V. Auersperg, Austria

DIGEST ESWT Certification Course
M. Ringeisen, Germany

ESWT in German Orthopedic Practice
S. Thiele, Germany

What DIGEST Means to Me
C. Leal, Colombia

ESWT in Urology and Sexual Medicine

Moderator: K. Knobloch, Germany
Chairs: I. Goldstein, United States of America/J. Rassweiler, Germany

KEYNOTE: Novel Use of Low Intensity Shockwave Therapy For The Most Common Sexual Dysfunctions in Men
I. Goldstein, United States of America

KEYNOTE: High or Low Intensity ESWT For Peyronie´s Disease – What Did We Learn?
J. Rassweiler, Germany

Efficacy Low-Intensity Shockwave Therapy Plus Tadalafil 5 mg Once Daily in Men With Erectile Dysfunction (ED): Comparison Study
N. Markina, I. Mostovoy, D. Sterkhov, E. Voychenko, Russia

LiESWT in The Treatment of Vasculogenic ED, CPPS and IPP
I. Motil, T. Sramkova, Czech Republic

Low Energy Shockwave Therapy For Interstitial Cystitis: Preclinical Efficacy in HCL Induced Cystitis Rat Model And Proof of Concept – A Randomized Placebo Controlled Clinical Trial
Y. – C. Chuang, Y. – C. Shen, H. – J. Wang, W. – C. Lee, P. Tyagi, M. Chancellor, Taiwan, United States of America

Are Radial Pressure Waves Effective in Treating Erectile Dysfunction? A Systematic Review of Preclinical And Clinical Studies
C. Sandoval-Salinas, H. A. Corredor, L. Fonseca, L. Manrique, G. Solis, J. P. Saffon, Colombia, Mexico

Efficacy And Safety of Radial Pressure Waves For The Treatment of Erectile Dysfunction
C. Sandoval-Salinas, H. A. Corredor, J. M. Martinez, J. P. Saffon, A. F. Gallego, O. Uribe, Colombia

Decrease in Opioid Use Post-Vestibulectomy Based on Pre-Operative Low Intensity Vestibular Shockwave Therapy (LiSWT)
I. Goldstein, United States of America

ESWT in Disturbed Wound Healing

Moderator: W. Schaden, Austria
Chairs: C. Leal, Colombia/K. Knobloch, Germany

KEYNOTE: Clinical And Experimental Data of ESWT in Wound Healing
R. Mittermayr, Austria

KEYNOTE: ESWT in Burns & Scars
K. Knobloch, Germany

KEYNOTE: ESWT in Skin Ulcers – DFO, Vascular, Infectious
C. Leal, Colombia

Extra Corporeal Shockwave Therapy as Additional Treatment For Lymphedema After Breast Cancer And Lymphatic Surgery
E. M. Joos, A. Zeltzer, Belgium

ESWT in Neurological Pathologies

Moderator: J. Holfeld, Austria
Chairs: T. Nedĕlka, Czech Republic/R. Mittermayr, Austria

KEYNOTE: Changes in Autonomic Nervous System Reactivity After Focused Extracorporeal Shockwave Therapy in Chronic Lumbar Facet Joint Pain
T. Nedĕlka, Czech Republic

KEYNOTE: ESWT in Peripheral Nerves
D. Hercher, Austria

ESWT in Cervical Spine Injuries – Case Report
C. Leal, Colombia

KEYNOTE: ESWT For Acute SCI – Clinical Trial
W. Schaden, Austria

Longitudinal Study of Mild Cognitive Disease With TCE
K. Freitag, M. C. Freitag, J. Pardo, Spain

Shockwave Treatment in Patients With Unilateral Spasticity of The Upper Limb After Ischemic or Hemorrhagic Stroke
C. Gollmann-Tepeköylü, E. Holfeld, A. Mair, M. Thurner, K. Ogris, E. Genelin, G. Nawratil, M. Werkmann, J. Holfeld, E. Pucks-Faes, Austria

Clinical Effect of Extracorporeal Shockwave in The Treatment of Phantom Pain From Complete Spinal Injury Based on Brain Function Recombination Theory
T. Wu, J. Wu, China

Recent Developments of ESWT in Orthopedics and Traumatology

Moderator: J. Eid, Brazil
Chairs: J. R. Aranzabal, Spain/V. Auersperg, Austria

KEYNOTE: Shoulder And Elbow ESWT Indications From a Surgeons’ Perspective
D. Moya, Argentina

KEYNOTE: ESWT in Hand Surgery
K. Knobloch, Germany

KEYNOTE: Intraosseous PRP & ESWT in Bone Marrow Edema – A Pilot Study
B. Blatz, United States of America

Treatment of Osteoporosis With Defocused Extracorporeal Shockwave Therapy: A Clinical Pilot Study
M. Koolen, M. Kruyt, C. Öner, W. Schaden, H. Weinans, O. van der Jagt, Austria, The Netherlands

Can The Total Energy Represent a Predictive Factor For Non Union Therapy?
S. Russo, C. Di Luise, M. Albano, G. Di Giorgio, Italy

Extracorporeal Shockwave Therapy For Osteonecrosis of Femoral Head: Traps And Challenges
W. Sun, F. Gao, Z. Li, China

Results in The Use of Focused Shockwaves in The Treatment of Postoperative Foot And Ankle Non-Unions And Delayed Unions
D. Moya, H. Olivieri, B. García Ghigliani, Argentina

Shockwaves Are Equally Effective in Treating Tibial Nonunion Compared to Standard of Care Surgery But Cause Significantly Less Direct Health Care Costs
R. Mittermayr, Austria

POSTER SESSION

Jury: C. Leal, Colombia/K. Knobloch, Germany/R. Mittermayr, Austria

Defining a Therapeutic Range For Regeneration of Ischemic Myocardium Via Shockwaves
S. Lechner, J. Hirsch, L. Pölzl, F. Nägele, M. Graber, D. Lobenwein, E. Kirchmair, R. Huber, C. Dorfmüller, G. Schäfer, M. Hermann, H. Fritsch, I. Tancevski, M. Grimm, C. Gollmann-Tepeköylü, J.Holfeld, Austria

Tennis Elbow, Study Protocol For a Randomized Clinical Trial: Needling With And Without Platelet-Rich Plasma After Failure of up-to-date Rehabilitation
A. Schwitzguebel, M. Bogoev, V. Nikolov, F. Ichane, A. Laedermann, Switzerland

Radial Extracorporeal Shockwave Therapy For Muscle Mass And Functionality in Patients Undergoing Maintenance Hemodialysis
Y. S. Cho, S. Y Joo, C. H. Seo, South Korea

Effect of Diabetes on Shockwave Therapy For The Treatment of Erectile Dysfunction
C. Sandoval-Salinas, J. Benitez, H. Corredor, Colombia, Spain

Low-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy And Low-Intensity Pulsed Ultrasound in Combination With Platelet Rich Plasma in Erectile Dysfunction Treatment
Y. Zasieda, Ukraine

Efficacy of Radial Shockwave Therapy For Promoting Healing of Delayed Forearm Fractures in Children With Ultrasonic Guidance
Y. Liu, S.Wang, A. Guo, F. Duan, L. Zhang , China

Fractional Extra Corporal Shockwave Therapy for Enthesiopathies, Non-Unions And Pain Syndromes. Optimization And Standardization
I. Kulac, H. Rabl, V. Matzi, R. Schrittwieser, Austria

Seppo Appelqvist · 0400 918 074 · seppo.appelqvist@gmail.com