Blog

9.7.2024: Shockwave -kongressi Amsterdamissa

Kansainvälisen shockwave -yhteisön vuosittainen kongressi järjestettiin tällä kertaa Amsterdamissa. Paikalle saapui 259 osallistujaa 33:sta eri maasta kuulemaan uusimmista tutkimustuloksista, verkostoitumaan ja hakemaan oppia sekä inspiraatiota työhön. Aiheeseen vähemmän perehtyneelle tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien parissa työskentelevälle voi kongressin laaja aihealue tulla yllätyksenä, mutta näin ei pitäisi olla, koska shockwaven kudosten uusiutumista edistävä hoitovaikutus ei rajoitu pelkästään liikuntaelimistöön. Niinpä kongressin aiheet koostuivat kahdeksasta eri osasta, käsittäen laajan kirjon erityyppisiä terveydellisiä ongelmia. Kolmenkymmenen kahdeksan esityksen nimien tarkastelu havainnollistaa kuinka monipuolisesta hoitomenetelmästä on kyse.

 

BASIC RESEARCH

 • Direct cardiac shockwave therapy – insights from the CAST-HF trial
 • Therapeutic transdifferentiation of fibroblasts to functional endothelial cells
 • Pulsed electromagnetic fields: A passive effect of hydroelectric shockwaves
 • Investigating Plasma Bubble Variations: Classification and Shape Analysis of Electrohydraulic Shockwave Signals
 • Shockwaves in Neuromechanobiology
 • Mechanical stimulation of vascular recovery in non-ischemic heart failure
 • Discussion-Q&A

 

Kongressin ensimmäisenä aiheena oli yleiset tutkimukset, jossa ”keynote” -esityksessä kuultiin sydämen hoitamisesta shockwavella. Itävaltalainen professori Johannes Holfeld Innsbruckin yliopistosta puhui samaisesta aiheesta jo kolme vuotta sitten Wienin kongressissa. Amsterdamissa esitetyssä tutkimuksessa 63 sydämen iskemiasta kärsivää potilasta osallistui Holfeldin johtamaan tutkimukseen, jossa ohitusleikkauksen yhteydessä toista ryhmää (30) hoidettiin shockwavella. Vuoden päästä todettiin, että sydän kykeni pumppaamaan verta alkutilanteeseen verrattuna 11,3 % tehokkaammin. Vertailuryhmässä lisäys oli 6,3 %. Myös 6 min. kävelytestissä hoitoa saaneen ryhmän tulokset olivat parempia (501,0m vs. 399,6m). Kyselytutkimuksessa (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire) pisteet olivat 11 vs. 17,3 pistettä, tarkoittaen raportointia paremmasta elämänlaadusta shockwavea saaneiden ryhmässä. Tuloksia pidettiin merkittävinä ja BBC teki tästä tutkimuksesta jutunkin, joka julkaistiin tätä kirjoittaessa toissapäivänä. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan joka vuosi maailmassa kuolee 18 miljoonaa ihmistä sydämen ja verenkiertohäiriöiden aiheuttamiin komplikaatioihin. Aihe on siksi tärkeä.

Pre-kliinisten tutkimusten mukaan shockwave saattaa edistää regeneraatiota iskeemisessä kudoksessa kasvutekijöiden tuotannon, tulehduksen säätelyn ja verisuonten uudismuodostumisen kautta. Tarkemmin (lääketieteen termejä käyttäen) on näyttöä siitä, että shockwave aiheuttaa endoteelisoulujen proliferaatiota vaskulaarisen endoteelisen kasvutekijän (VEGF) ja tämän reseptorin (VEGFR2) kautta. Shockwave parantaa sydänlihaksen toimintaa moduloimalla tulehdusreaktiota. Endoteelien osalta shockwave indusoi endogeenista RNA:ta, aiheuttaen luontaisen immuunireseptorin (Toll-Like receptor 3) aktivoitumisen, joka edistää uusien verisuonten muodostumista. TLR3 aktivointi shockwavella johtaa tulehdusta edistäviin sytokiinien, (mm. syklofiilini A ja interleukiini 6) vapautumiseen. Jonkin aikaa hoidon jälkeen tulehdusta ehkäisevä interleukiini 10 lisääntyy. Tämä on keskisin tulehduksen säätelijä rajoittamalla immuunisolujen migraatiosta johtuvaa liiallista tulehdusta aiheuttavan sytokiinin tuotantoa. Nämä immuunisolut, etenkin makrofagit, ovat pääasiassa sytokiinin tuotantoon iskeemisessä kudoksessa. Shockwave lisää myös typpioksidi (NO) -tasoja, mikä lisää paikallista verenkiertoa ja siksi vähentää iskeemistä nekroosia ja siitä seuraavaa tulehdusprosessia. Iskeemisessä rotan sydämessä shockwave vaimensi TGF-positiivisten solujen infiltraatiota ja vähensi tulehdusta aiheutuvien sytokiinien vapautumista edistämällä samalla anti-inflammatoristen sytokiinien tuotantoa. Shockwaven ei ole todettu aiheuttavan soluvaurioita käytettäessä terapiaan tarkoitettua annostelua.

Prekliinisissä tutkimuksissa shockwavella hoidetut eläimet osoittivat huomattavasti parempaa palautumista non-iskeemisestä sydämen vajaatoiminnasta kuin vertailuryhmässä, kun tuloksia mitattiin histopatologisesti ja sydämen ultraäänellä. Heillä oli alhaisempi isovoluuminen relaksaatioaika, vähemmän fibroosia ja vähäisemmät merkit sydämen hypertrofiasta. Virtaussytometriassa shockwavella hoidetuilla endoteelisolujen määrä lisääntyi.

 

MUSCULOSKELETAL ESWT INDICATIONS

 • Rotator cuff tendinitis calcarea – Fractional therapy with focused extracorporeal shock waves; A Clinical Report on Validity and Reliability
 • Effects of individual shock wave therapy vs celecoxib on hip pain caused by femoral head necrosis
 • Effectiveness of Focused extracorporeal shockwaves on myofascial tissue in low back pain
 • Is ESWT able to change morphology of the tendon in patellar tendinopathy? A longitudinal cohort study with three-month follow-up
 • Precision and functional application of ultrasound-guided extracorporeal shock wave therapy in neuromusculoskeletal pathologies: A multicenter retrospective study
 • Evaluation of the application of radial extracorporeal shock wave therapy in patients with knee osteoarthritis
 • The effectiveness of ESWT on abductor injury after the IM nailing comparison study between ESWT group and non-ESWT gorup
 • Discussion – Q&A

 

Aikaisemmin MSK hoitoaiheet muodostivat ISMST kongresseissa valtaosan, mutta hoitoaiheiden laajennuttua tuki- ja liikuntaelimistö on vain yksi aihe monien joukossa. MSK puolella ongelman runsaan esiintyvyyden vuoksi voisi tarttua tutkimukseen ”Effectiveness of Focused extracorporeal shockwaves on myofascial tissue in low back pain”. Tässä 44 potilaasta (20 – 70 v.), joilla oltiin diagnostisoitu krooninen alaselkäkipu (yli 3 kk), satunnaistettiin kahteen eri ryhmään. Koeryhmää (23) hoidettiin 4:n viikon aikana fokusoidulla shockwavella myofaskiaalisiin triggerpisteisiin (3-4 kpl) lannerangan ja pakaroiden alueella sekä alaraajoissa (Steccon konseptin mukaiset kohdat). Kontrolliryhmä (23) sai tavanomaista fysioterapiaa (rentoutus, hengitys, proprioseptiikka, venyttely, asento, core, kotiharjoitteet). Tulosten arviointimenetelminä olivat: Visual Analog Scale (VAS), Oswestry Disability Index (ODI), Quebec Back Pain Disability Scale ja ultraääni L2-L3 alueella (faskian paksuus, löyhän sidekudoksen paksuus, ekogeenisyys, o/v, ennen/jälkeen hoidon). Tuloksia arvioitiin ennen ensimmäistä hoitoa, hoidon jälkeen ja 3 kuukauden kohdalla. ODI ja QBPDS tulokset paranivat molemmissa ryhmissä. Shockwave-ryhmässä tulos parani jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen. Tulokset olivat parempia shockwavea saaneiden ryhmässä: VAS (p=0,005), ODI (p<0,001) ja Quebec Back Pain Disability Scale (p=0,001) verrattuna kontrolliryhmään hoidon jälkeisessä mittauksessa ja 3:n kuukauden kohdalla: (p=0,005; 0,005; 0,032). Johtopäätöksenä todettiin, että fokusoitu ESWT myofaskiaalisiin triggerpisteisiin on tehokas hoitomuoto vähentämään alaselkäkipua lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

 

ESWT IN NEUROLOGY

 • Shockwaves and neuroplasticity – from tendon injuries to brain stimulation
 • Transcranial Pulse Stimulation improves cognition and mood in Alzheimer´s disease: Results from a case-control study
 • Results of ESWT, according to the ICF, in patients with spasticity caused by stroke: A systematic review and impact statement
 • Discussion – Q&A

 

Neurologian osuudessa käsiteltiin aluksi neuroplastisiteettia (hermoston kykyä vastata sisäiseen tai ulkoiseen ärsykkeeseen sen toiminnan, rakenteen tai yhteyksien muuttumisella). Jännevaurioita seuraa uusien tunto- ja sympaattisten hermojen kasvu jänteen ympärillä olevan paratenonin kautta. Nämä kasvavat uusien verisuonten kanssa. Neuropeptidejä vapautuu (mm. subastance P, kalsitoniini ja galaniini). Tämä voi johtaa neurogeeniseen tulehdukseen. Jännevaurio vaikuttaa myös selkäydintasolla A1 astrosyytit vapauttavat neurotoksiineja, mikä seuraa nopeaa hermojen ja oligodendrosyyttien hajoamista. A2 astrosyytit edistävät hermojen selviytymistä ja kudoksen korjaatumista. Kroonisissa tendinopatioissa A1 ja A2 astrosyyttien aktivaatio selkäytimessä muuttuu. Shockwaven inhibitorinen vaikutus voi vaikuttaa glutamaattiin ja oireellisiin hermosäikeisiin vaikuttamalla siten kipuun, verenkiertoon ja uusien verisuonten muodostumiseen.

Shockwaven astetta radikaalimpi hoitoalue neurologian saralla on kuitenkin alzheimerin ja parkinsonin taudin hoito toteuttamalla interventio suoraan päähän. Tätä kutsutaan nimellä Transcranial Pulse Stimulation (TPS) tai Transcranial Focused Ultrasound (FUS).  Hoito voi vaikuttaa aivokudoksen mekaanisiin ominaisuuksiin. Se voi muuttaa mm. aivojen muistia säätelevässä hippokampuksessa olevien solujen sähkömekaanista johtavuutta. Tapaustutkimuksissa TPS on parantanut alzheimer-potilaitten mielialaa ja kongnitiota ainakin lyhytaikaisesti lievissä ja korkeintaan kohtalaisen vaikeissa tapauksissa. TPS laitteeseen mahdollisesti sisältyvän pään magneettikuvausmahdollisuuden vuoksi hoito voidaan toteuttaa tarkasti haluttuun paikkaan, 8 cm syvyyteen saakka (talamus keskimäärin 6 cm:n syvyydessä). Parkinson taudin osalta videolla näytetyssä tapausesimerkissä pään hoito vaikutti positiivisesti käsien tärinään ja kykyyn koukistaa alaraajaa. Biologisten vaikutusten osalta TPS avaa transendoteelisiä huokosia jolloin molekyylien läpäisevyys paranee. TPS myös avaa veri-aivoesteen läpäisevyyttä, aktivoi mikroglioja ja vähentää AB plakkeja, lisää serotoniinin, dopamiinin, aivoperäisen neurotrofiinin tekijän (BDNF), verisuonen endoteelin kasvutekijän (VEGF) ja typpioksidin (NO) tuotantoa, lisää kantasolujen proliferaatiota ja erikoistumista sekä vähentää gamma-aminovoihapon (GABA) tasoja. Luennoitsija Karin Freitag on käynnistämässä tutkimusta TPS-hoidon vaikutuksesta neurologisista oireista kärsiville Long COVID potilailla. Tällä hetkellä on jo olemassa tutkimuksia, joissa todetaan TPS-hoidon vähentäneen Long COVID oireita. Kognitiiviset toiminnot ovat parantuneet, väsymys ja depressio vähentyneet sekä elämänlaatu parantunut. Neurologian osuudessa lisäksi Thijs Janssen esitti kirjallisuuskatsauksessaan ESWT-hoidon vaikutuksista halvauksen aiheuttamaan spastisuuteen, jossa positiiviset hoitovaikutukset kestivät muutamia viikkoja sivuvaikutusten ollessa minimaalisia.

 

ESWT IN PAIN MANAGEMENT

 • Understanding Pain
 • Shockwave for Muscle and Connective Tissues- an Update of Myofascial Shockwave Therapy
 • Focused extracorporeal shock wave therapy for spontaneous osteonecrosis of the knee
 • Application of extracorporeal shock wave therapy for plantar fasciitis and hamstrings muscle injury
 • Discussion – Q&A

 

Kivun hallinnan osuudessa Hannes Müller-Ehrenberg kertoi mm. ESWT:n vaikutuksista lihakseen ja sidekudokseen. ESWT:llä on fibroosia estävä vaikutus säätelemällä pro- ja antifibroottisia proteiineja (TGF-β ja MMP-2) ja alpha-SMA:ta. ESWT edistää fibrolastien toimintaa ja edistää myofaskiaalisten rakenteiden keskinäistä liukumista parantamalla hyaluronihapon viskoelastisuutta.

Müller-Ehrenberg totesi ESWT:n olevan tehokas hoitomuoto suoran ja epäsuoran lihasvamman ja hematooman hoidossa. Kivun lievityksen ja lihaskireyden vähenemisen vuoksi ESWT-hoito voi olla hyödyllistä toteuttaa pian lihastoiminnan häiriön esiintymisen ilmaannuttua. ESWT stimuloi lihaskudoksen regeneraatiota ja nopeuttaa paranemista. Niin ESWT kuin radiaalinen paineaaltohoitokin soveltuvat hyvin myofaskiaalisen syndrooman hoitoon.

Osiossa kuultiin myös ESWT:n vaikutuksesta polven spontaaniin osteonekroosiin. Japanilaistyöryhmä Tokushiman yliopistosta puolestaan vertaili radiaalisen paineaaltohoidon ja yhdistelmähoidon (radiaalinen + fokusoitu) vaikutusta kipuun ja näiden eroa plantaarifaskiitissa ja hamstring syndroomassa 18 potilaalla. Tulosten osalta kipu (VAS) väheni molemmissa vaivoissa selvästi. Tulokset olivat parempia yhdistelmähoidon saaneilla. Plantaarifaskiitissa kipu väheni ESWT ryhmässä 7.2:sta 2.5:een ja yhdistelmähoidon saaneilla 6.6:sta 0.9:ään. Hamstring syndroomassa kipu väheni ESWT ryhmässä 6.2:sta 2.8:aan ja yhdistelmähoitoryhmässä 6.1:stä 1.5:een.

 

ESWT IN UROLOGY

 • Low intensity shockwave therapy for erectile dysfunction: a sham-controlled randomized trial concomitantly examining lower urinary tract symptoms
 • EAU-expert Meeting at UroTec 24 on Extracorporeal shock wave therapy in Urology
 • Comparison of three focal shockwave protocols for the treatment of erectile dysfunction. Randomized clinical trial
 • A chart review of patients with hormonally-mediated vestibulodynia treated with low-intensity shockwave therapy
 • Single session protocol for LiESWT ED treatment. Could it be appropriate and sufficient?
 • Discussion – Q&A

 

Toisen kongressipäivän avasi urologian osuus, joka tarjosi hyvän mahdollisuuden käväistä kolmen metropysäkin päässä olevalla Ajaxin kotistadionilla. Jari Litmanen pelasi Ajaxissa v. 1992-1999. On uskomatonta, että vielä 25 vuoden jälkeen Ajaxin fanikaupassa löytyy kokonainen hylly, joka on omistettu pelkästään Jari Litmanen -tuotteille. Kellekään muulle pelaajalle osoitettua erityistä hyllyä ei osunut silmään.

 

ESWT IN SPORTS MEDICINE

 • ESWT in High Level Athletes
 • Complications and Poor Results of ESWT in Sports Medicine
 • Focal extracorporeal shockwave therapy in treating symptomatic post-surgical patients in a Middle Eastern Sports Medicine Hospital
 • A novel attempt of conservative therapy for capitellar osteochondritis dissecans using extracorporeal shock wave therapy
 • A case of distal insertional adductor tendinopathy in young footballer reveals a chondroblastic osteosarcoma through ultrasound for guided focused ESWT
 • Combined therapy of platelet-rich plasma and extracorporeal shock wave treatment for fractures
 • Discussion – Q&A

 

Urheiluaiheisen osion avasi saksalaisprofessori Karsten Knobloch, joka toi esiin shockwave -hoidon positiivisen vaikutuksen paranemiseen ja tämän merkityksen ammattiurheilussa myös taloudellisessa mielessä. Mielenkiintoisin aihe liittyi kuitenkin fokusoidun shockwave -hoidon vaikutuksesta kipuun leikkauspotilailla, koska leikkauksen jälkeen paraneminen ei läheskään aina suju ongelmitta. Tämä tutkimus tehtiin Qatarin Dohassa Aspetar sairaalassa, joka keskittyy ortopediaan ja urheilulääketieteeseen.

Aikaisempien tutkimusten perusteella ESWT edistää luutumattomien (non-union) murtumien ja rasitusmurtumien paranemista, ACL-siirteen ja ihosiirteen paranemista, kuten myös polven tekonivel-leikkauksen ja kiertäjäkalvosimen leikkauksen jälkeistä paranemista. Aikaisemmin ei ole kuitenkaan tutkittu ESWT:n vaikutusta potilaille, jotka ovat fysioterapiasta huolimatta kivuliaita leikkauksen jälkeen. Tutkimuksessa selvitettiin retrospektiivisesti hoidon lyhytaikaista vaikutusta ja turvallisuutta kuluneen 8:n vuoden aikana.

Tutkimukseen osallistui 76 potilasta, joilla esiintyi kipua ja liikerajoitusta. Heistä 53 oli urheilijoita, keski-ikä 33 vuotta. Tyypillisimpiä leikkauskohteita olivat nivelet ja nivelsiteet (57.9 %), luu (22.4 %) ja jänteet (15.8 %). Potilaita seurattiin 2 – 4 viikon välein ja mikäli heillä esiintyi vielä oireita, ESWT hoito toistettiin.

Potilaiden kipu ennen ja välittömästi hoidon jälkeen kirjattiin ylös, kuten myös 5-point Likert scale, sivuvaikutukset ja käyntimäärät. Useimmat potilaat tarvitsivat keskimäärin 2.2 käyntiä. Sivuvaikutusta esiintyi kolmella (1.7 %) (huimaus, kivun lisääntyminen, turvotus). Taulukosta poimittuna erityisen hyviä tuloksia (joissa osallistujia vähintään 8) tuli akillesjänneleikatuilla (19 potilasta), joista 84,2 %:lla tulos oli paljon parempi, 10,5 %:lla vähän parempi, 5,3%:lla ei tullut muutosta. Nilkan nivelsidekorjatuilla (8) tulos oli paljon parempi 87,5 %:lla ja vähän parempi 12,5 %:lla. Mediaani- ja ulnaarihermon vapautus -leikatuilla (43) tulos oli paljon parempi 100 %:lla. Johtopäätöksenä todettiin, että leikkauksen jälkeiseen kipuun ja liikerajoitukseen tarvitaan yleensä 2 hoitokertaa fokusoidulla shockwavella, mikä auttaa urheilijaa toteuttamaan leikkauksen jälkeistä harjoittelua paremmin ja pääsemään nopeammin urheilun pariin.

 

ESWT IN WOUNDS, SCARS & LYMPHATICS

 • ESWT for Skin Rejuvenation and Cellulite
 • Advancements in Shockwave Therapy for Wound Management: A Comprehensive Update
 • Acoustic shockwave therapy in recurrent metastatic breast cancer
 • Discussion – Q&A

 

Tässä osiossa käytiin läpi mm. ESWT:n vaikutusta selluliittiin ja kasvojen juonteisiin. Lymfajärjestelmän aihealueen osalta lymfaterapiakurssin käyneenä olisin toivonut turvotusaiheista esitystä. Wienin kongressissa yksi aiheista olikin yläraajaturvotuksen hoito shockwavella. Tässä osiossa plastikkakirurgi John Mullins Atlantasta kävi mielenkiintoisen esityksen rintasyövästä aiheutuneen lannerangan metastaasin hoidosta shockwavella. Hänen esityksessään 42-vuotias nainen sairastui rintasyöpään, joka palasi myöhemmin uudelleen. Shockwave lannerangan alueelle aiheutti kipua ensimmäisen hoitokerran jälkeen, mutta 3 – 4 päivän jälkeen tapahtui merkittävä kivun lievitys. Neuropaattinen kipu antoi periksi eikä pyörätuolia enää tarvittu. Potilasta hoidettiin 6 viikon ajan, yhteensä 3 kertaa. Myöhemmin tutkimuksissa ei havaittu aktiivista syöpää. Tuumorin markkerit olivat vähentyneet merkittävästi. Tällä hetkellä syöpä on kansainvälisen shockwave-yhteisön listalla vasta-aiheiden joukossa. Aihealue on silti uusi ja on mahdollista, että tulevaisuudessa vasta-aiheita tältä osin muutetaan. FDA on hyväksynyt v 2023 korkean intensiteetin ääniaallot maksan tuumorin tuhoamisessa. Hoito on samankaltaista, jota käytetään munuais- ja virtsakivien hoidossa korkeatehoisella fokusoidulla laitteella (litotrispia). Fokusoitu ääniaalto aiheuttaa kavitaatiota ja energiaa, jolla voidaan tuhota kohteena oleva pahanlaatuinen kudos. Usein koko tuumori ei poistu, mutta antigeeniset peptidit vapautuvat aiheuttaen T-solun immuunisysteemin aktivoitumisen. Synergeettinen vaikutus kemoterapian kanssa on mahdollista tämän ja muiden kliinisten tapausesimerkkien perusteella. Esityksessä pohdittiin synergisen vaikutuksen muodostusta, jossa metastaasialuetta hoidettaisiin kudoksia ei-tuhoavalla elektrohydraalisella shockwavella.

 

NEW DEVELOPMENTS

 • The Future of Shockwave Therapy
 • Results of ESWT, according to the ICF, in patients with knee osteoarthritis: A systematic review
 • Testing, Teaching, Treating – A new approach towards better ESWT application
 • A novel use of shockwave therapy for driveline complications in LVAD and other MCS patients
 • SWT: It’s time to put the gender on the agenda
 • Discussion – Q&A

 

Alan kehityskulkuun liittävässä osiossa kuultiin mm. esitys ESWT:n vaikutuksesta polven nivelrikkoon systemaattisen kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Luennoitsija Thijs Janssen totesi nivelrikon olevan tyypillisin liikuntaelinvaiva Hollannissa, tyypillisempien ongelmanivelten ollessa polvi ja lonkka. Esiintyvyys Hollannissa vuonna 2021 oli 727 000 potilasta, joiden hoitokustannukset ovat arviolta 1,1 miljardia vuodessa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää mitkä ovat ESWT-hoitojen vaikutukset polven nivelrikkoon International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) arvioinnin mukaan. 154:stä artikkelista 14 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta huomioitiin. Merkittävät vaikutukset todettiin seuraavilla mittareilla: VAS, WOMAC, ROM, 6MWT, TUG ja Lequesne Index. Sekä radiaalinen että fokusoitu menetelmä todettiin hyödylliseksi, mutta fokusoitu toi paremman tuloksen kipuun, toiminnallisuuteen ja kävelymatkaan. ESWT:n todettiin olevan lupaava hoitomenetelmä polven nivelrikkoon.

 

POSTER PRESENTATION

 • Conservative treatment with and without focused shock wave therapy for osteochondritis dissecans of the humeral capitellum in baseball players
 • Extracorporeal Magnetotransduction Therapy (EMTT) – Shockwave Therapy (ESWT) For Thigh Pain
 • Assessment by grayscale and color doppler ultrasound after low intensity shockwave treatment of the erect penis using an air reflector
 • Extensive burns treated with extracorporeal shock waves therapy: A clinical case
 • Effects of extracorporeal shock wave therapy in an unusual case of Ledderhose disease
 • Treating greater trochanter pain syndrome (GTPS) with a focus on myofascial components: A Longitudinal study in private practice
 • Focused shockwave therapy for trigger finger: A clinical study
 • Successful application of long post-Covid vaccine patient with significant fatigue and post-exertional malaise using pulsed electromagnetic fields: A case study
 • Focused extracorporeal shock wave is effective for fatigue fractures of the proximal phalanges of bilateral great toes: A case report
 • Treating bone marrow edema in primary care – Is it feasible? A case study
 • Return to sports of navicular bone stress injuries using focused shock wave
 • Bone marrow edema in distal Humerus which successfully treated by ESWT
 • The efficacy of focused extracorporeal shockwave therapy for fabella syndrome: A case report
 • Common misinterpreted adverse effects when treating calcific tendinalgia – A serie of cases where ultrasonography made a big difference
 • Combined use of LiESWT/ EMTT in the treatment of pelvic floor dysfunction resulting in Stress Urinary Incontinence: A case report
 • Low intensity shockwave therapy for erectile dysfunction: results of the sham treatment
 • Randomized controlled trial for use of low intensity shockwave for patients with dyspareunia

 

Posteriesityksessä oli monia mielenkiintoisia aiheita. Mielestäni kiinnostavimmat niistä olivat luuaiheisia, koska luun ylirasitukseen tai murtumaan kohdistuvia varteenotettavia hoitokeinoja ei juuri ole. Tärkein niistä on kuormituksen keventäminen, mutta esim. urheilijan kohdalla riittävä lepo ei useinkaan käytännössä toteudu, etenkään mikäli urheilijalla on tärkeät kilpailut lähellä.

Japanilaisryhmä tutki ESWT:n vaikutusta veneluun murtuman paranemiseen. Kolmen hoitokerran myötä keskimääräinen osittainen paluu urheiluun 10:llä tutkimukseen osallistuneella tapahtui 5.8 viikon kohdalla. MRI:n tai CT:n perusteella luutuminen tapahtui keskimäärin 10.7 viikkoa fokusoidun shockwaven aloittamisesta. Paluu vammaa edeltävän urheiluaktiviteetin tasolle tapahtui keskimäärin 10.8 viikon kohdalla. Paraneminen toteutui kaikilla eikä komplikaatioita esiintynyt. Hoito toteutettiin ilman varausrajoitusta, tavoitteena paluu harjoitteluun mahdollisimman nopeasti. Veneluun murtumat omaavat korkean riskin luutumattomalle murtumalle. Ryhmä uskoo ESWT:n olevan ensisijainen ei-leikkauksellinen hoitomuoto veneluun murtumissa, erityisesti urheilijoilla.

Toinen Japanilaisryhmä raportoi posteriesityksessään distaalisen olkavarren luuturvotuksen hoidosta kolmella urheilijalla.

Urheilija 1: 16-vuotias tennispelaaja oli kärsinyt kivusta 7 kk ja tuli vastaanotolle kivun lisäännyttyä. MRI paljasti luuturvotuksen distaalisessa olkavarressa toistuvien tennislyöntien seurauksena. ESWT toetuettiin 2 kertaa. Viikon päästä kipu oli hävinnyt. Kolmen viikon kohdalla paluu tennikseen ja 5:n viikon kuluttua paluu normaaliin toimintaan.

Urheilija 2: 21-vuotias koripalloilija oli kärsinyt kyynärpääkivusta 5 kk. MRI paljasti korkeaa signaalilisää distaalisen olkavarren luuturvotukseen sopien. ESWT toteutettiin viikon välein, yhteensä 4 kertaa. Kipu väheni hiljalleen ilman taukoa pelaamisesta. MRI:ssä luuturvotus oli poissa 3 kk hoitojen jälkeen.

Urheilija 3: 19-vuotias pöytätennispelaaja oli kärsinyt olkavarren kivusta kuukauden. MRI osoitti luuturvotuksen olkavarren distaaliosassa. Hän kykeni pelaamaan pöytätennistä toisen hoitokerran jälkeen. Kipu hävisi 6 viikkoa ESWT hoitojen jälkeen. Nämä hoitotulokset sopivat yhteen ISMST:n lausunnon kanssa, jonka mukaan ESWT soveltuu hyvin luun rasitusmurtumien ja luuturvotuksen hoitokeinoksi.

Niin ikään Japanista oleva ryhmä tutki fokusoidun shockwaven vaikutusta ison varpaan tyviluun rasitusmurtumaan. Tulosten perusteella fokusoidulla shockwavella voi olla merkittävä rooli rasitusmurtumien paranemisessa tällaisessa vaivassa.

Aalborgilaisryhmä Tanskasta teki tapaustutkimuksen fokusoidun shockwaven vaikutuksesta reiden sisemmän nivelnastan luuturvotukseen. Potilas oli ollut sairauslomalla 4 viikkoa, 3kk esiintyneen kivun edelleen pahentuessa. Kolme hoitokertaa viikon välein osoitti MRI-tutkimuksessa polven parantuneen täydellisesti 12 viikon kohdalla kolmannen hoitokerran jälkeen.  Numeric pain rating scale, Functional scales of Lower Extremity Functional Scale ja Patient Specific Functional Scale osoittivat pieniä eroja, mm. kipu väheni 2 yksikköä (0-10). ESWT:n todettiin antaneen hyvät tulokset ilman haittavaikutuksia.

 

SHOCKWAVE CERTIFICATION COURSE

Kongressin päätteeksi järjestettiin erillinen päivän kestävä shockwave-kurssi, jossa käytiin läpi niin teoriaa kuin käytäntöäkin tyypillisesti hoidetuissa vaivoissa. Jonkin verran eroavaisuuksiakin ohjaajien hoitotavoissa tuli esille, mikä ei hoitoalalla ole harvinaista. Omalla kohdalla mieleeni jäi kouluttajan kommentti hoidon vaikuttavuuden aikajanasta, missä hän kertoi toisinaan mainitsevansa asiakkailleen hoidon olevan tutkimusten valossa vaikuttavimmillaan n. kolmen kuukauden kohdalla. Usein hoito toteutetaan kerran viikossa, viikon välein, yhteensä n. 5 kertaa. Tämän vuoksi niin terapeutin kuin asiakkaankin tulee muistaa, että tavanomaisen hoitojakson jälkeen saavutettu tilanne ei ole lopputulos, vaan tällöin on vasta annettu kudoksille paranemista edistävä stimulaatio, jonka vaikutus ilmenee myöhemmin. Vaikka kipu lievittyy yleensä hoitojakson aikana, esim. jänteissä selvät rakenteelliset muutokset toteutuvat vasta muutaman kuukauden aikana.

Shockwave-kurssi Vantaalla 27.9.2024 Kurssilla osallistujat jakautuivat yhteisen teoriaosuuden jälkeen lääkäreille tarkoitettuun fokusoidun ja fysioterapeuteille ym. tarkoitettuun radiaalisen menetelmän ryhmään. Olisin halunnut osallistua fokusoivan laitteen kurssille, josta laitoin erikseen sähköpostiakin, koska maanantaisin ja tiistaisin käytössäni Mehiläisessä Tampereen Kaupissa on fokusoitu laite. Tämä pyyntöni hylättiin ja ilmoitettiin että yhdistys pitää tiukasti kiinni päätöksestään antaa osallistumisoikeuden fokusoidun menetelmän kurssille vain lääkäreille. Tämä on outoa, koska myös fysioterapeutit käyttävät fokusoitua menetelmää ja tällä politiikalla he joutuvat käyttämään laitetta ilman koulutusta, mikä todennäköisesti heikentää hoitotuloksia ja lisää riskiä hoidosta aiheutuville komplikaatioille. Kongressin jälkeen oli vielä pakko lähettää sähköpostissa pyyntö järjestää jatkossa kurssi, jossa kolmantena vaihtoehtona on fysioterapeuteille ym. suunnattu ryhmä, jossa keskitytään pelkästään MSK hoitoaiheisiin fokusoivalla laitteella. Vuoden päästä Bogotassa selviää menikö viesti perille, kun ISMST kongressi järjestetään 27. kerran. Onneksi koulutukseen on kuitenkin myös muita mahdollisuuksia. Syksyllä Tanskan shockwave-yhdistyksen puheenjohtaja tuleekin pitämään Suomeen koulutusta fokusoivalla laitteella.

Seppo Appelqvist · 0400 918 074 · seppo.appelqvist@gmail.com