Blog

2.1.2021: Fokusoitu shockwave

Radiaalinen ja fokusoitu shockwave -laite

ESWT eli shockwave hoito voidaan toteuttaa kahdentyyppisellä menetelmällä, radiaalisella tai fokusoidulla laitteella. Näistä radiaalinen hoitolaite on hintansa vuoksi huomattavasti yleisemmin käytössä. Radiaalinen vaikuttaa pinnallisemmin, n. 4cm syvyyteen. Teho on voimakkain pinnalla, vähenee ja kartiomaisesti laajenee syvemmälle mentäessä. Radiaalisella hoidolla on jonkin verran yhtäläisyyksiä pehmytkudoskäsittelyn kanssa, koska tämä mobilisoi faskiarakenteita, rikkoo kiinnikkeitä ja vaikuttaa pinnallisempiin triggerpisteisiin.

Fokusoidussa shockwavessa iskuaallot muodostetaan laitteesta riippuen sähkömagneettisesti, sähköhydraulisesti tai pietsosähköisesti. Näillä vaikutusalue on hieman toisistaan poikkeava. Erot teknologiassa vaikuttavat hieman hoitoaikaan ja hoidon kohdistustarkkuuteen. Teho on radiaaliseen verrattuna huomattavasti suurempi ja vaikutus kohdistetaan pienelle alueelle, joka sijaitsee syvemmällä, maksimissaan n. 12 cm syvyydessä. Fokusoitu hoitolaite voi sisältää hoitopäähän asetettavia erikokoisia suuttimia, jolla voidaan säädellä syvyysvaikutusta.

Fokusoitu hoito on ikään kuin lasersäteen kaltainen, jossa suuri energiatiheys muodostetaan hyvin pienelle alueelle, joskin vaikutusalue sijaitsee sylinterimäisesti myös tämän ympärillä. Fokusoidussa muodossa impulssin (aallon) muoto on terävä/korkea, kun radiaalisessa tämä on selvästi matalampi/pidempi. Toimintaperiaatteen vuoksi kuvaavampi nimitys radiaaliselle olisi ”pressure wave” ja fokusoidulle ”shockwave”, mutta käytännössä shockwave nimitys on vakiintunut tarkoittamaan sekä radiaalista että fokusoitua hoitoa. Radiaalinen hoitolaite tuottaa matalaenergisen tehon. Fysioterapiassa käytettävillä fokusoidilla voidaan käyttää matala- ja keskiluokkaista tehoa (0,01 – 0,55 mJ/mm2), joka ei kuitenkaan hajota kudosta. Suuremmilla korkeaenergisillä fokusoiduilla laitteilla (yli 0,5 mJ/mm2 hajotetaan virtsa- ja munuaiskiviä, josta tämä hoitomuoto on saanut alkuunsa. Samasta syystä fokusoitu hoitomuoto on aikaisemmin ollut pitkään pelkästään lääkäreiden käytössä.

Hoitoaika radiaalisella laitteella on yleensä muutama minuutti, fokusoidulla laitteella n. puolet pitempi koska hoitotaajuus (iskuja sekunnissa) on yleensä pienempi. Myös suositeltava hoitokertojen määrä on fokusoidulla menetelmällä pienempi. Sekä radiaalista että fokusoitua hoitoa on tutkittu paljon, uusia tutkimuksia tulee n. tutkimus/päivä. Shockwave tutkimusta tehdään etenkin fokusoidulla laitteella. Tutkimuksia tulkittaessa on syytä muistaa, että kyseessä on kaksi eri hoitomuotoa. Fokusoitu ja radiaalinen hoitomuoto toimivat erinomaisesti yhdessä. Oheisella videolla englantilainen fysioterapeutti Paul Hobrough esittelee molempia hoitolaitteita.

Hoitovaikutukset

Biologiset vaikutukset

Shockwavea käytetään erityisesti kivun lievitykseen ja kudosvaurion paranemiseen. Shockwave vaikuttaa usealla eri tavalla, joista kirjallisuudesta löytyy hieman eroavaisuuksia. Hoitovaikutus kohdistuu mm. kipujärjestelmään, aineenvaihduntaan ja verenkiertoon. Erityisesti fokusoidun hoidon on esitetty vaikuttavan myös typpioksidin vapautumiseen, joka lisää solun aineenvaihduntaa, auttaa uusien verisuonten syntymisessä ja vähentää tulehdusta. Tärkeässä roolissa ovat myös kasvutekijät ja kantasolut. Hoitovaikutuksia on listattu shockwave -sivulla

Hoidon aiheet

Hoitoaiheet voidaan jakaa eri menetelmille (radiaalinen vs. fokusoitu) soveltuvien aiheiden mukaan, tai näytön asteen mukaan: Hoitoaiheita näyttöluokkineen on listattu kansainvälisen shockwave -yhteisön sivulla

Monien pinnallisten jännevaivojen osalta sekä radiaalinen että fokusoitu ovat vaikuttavuudeltaan jokseenkin yhtä tehokkaita. Tällaisia ongelmia ovat esim. plantaarifaskiitti, akillesjänteen kipu, patellajänteen ja olkapään kiertäjäkalvosimen ongelmat, kipu reisiluun ison sarvennoisen alueella ja tenniskyynärpää. Fokusoitu hoitomuotoa käytetään näiden lisäksi erityisesti silloin kun kohde on syvällä, luussa tai luun vieressä, myös kovan kalkkikertymän tai haavan hoidossa. Fokusoitu hoito on parempi myös silloin, mikäli radiaalinen hoito tuntuu liian kivuliaalta. Diagnostinen ultraääni on hyödyllinen työväline patologian tarkan sijainnin ja ongelmatyypin arvioinnissa.

Shockwave aktivoi lihastoimintaa myös terveillä urheilijoilla

Erityisesti fokusoidulle hoidolle sopivia aiheita:

JÄNNEONGELMAT

-Jännekalkki
-Entesopatiat (kiinnitysalueen ongelmat)

LUUHUN KOHDISTUVAT ONGELMAT

-Viivästynyt luutuminen
-Non-union (pseudoarthroosi)
-Rasitusmurtuma
-Avaskulaarinen luun nekroosi (ilman nivelvauriota)
-Osteokondriitti (ilman luuvauriota)
-Luuturvotus
-Osgood Schlatter, sääriluun apofysiitti

IHON ONGELMAT

-Huonosti paranevat haavat
-Haavaumat (skin ulcers)
-Palovammat

ESIMERKKEJÄ MUISTA KOKEILEMISEN ARVOISISTA VAIVOISTA

Shockwave edesauttaa jänteen paranemista

-Akuutit urheiluvammat
-Syvemmällä olevat triggerpisteet
-Säären lihasaitiosyndrooma (penikkatauti)
-Osteoarthriitti
-Dupuytren oireyhtymä
-Plantar fibromatoosi
-De Quervain
-Napsusormi
-Spastisuus
-Polyneuropatia
-Karpaalikanava oireyhtymä
-Mortonin neurooma
-Lymfaödeema

Hoidon saatavuus

Foskusoitua shockwave -hoitoa on saatavilla mm. Mehiläisen Urheiluklinikalla Tampereen Kaupissa (Kauppi Sports Center)

Lisätietoa:

Tietoa shockwavesta suomeksi (kinesiopiste)

Shockwave tutkimuksia

Kansainvälisen shockwave yhdistyksen sivut (ISMST)

Shockwave laitteita (DJO)

Shockwave videoita (Paul Hobrough)

Seppo Appelqvist · 0400 918 074 · seppo.appelqvist@gmail.com